Kunnallisjärjestö

Puheenjohtaja
Pirjo Sirviö

Varapuheenjohtaja
Vesa Saarinen

Hallitus

Mika Pietilä
Kaarina Torro
Kristiina Ahl
Ville Rantala
Jaakko Huuki
Kauko Aspegren
Tuula Okkonen

 
Vuosi 2019 on Oulun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kahdeksas toimintavuosi. Kunnallisjärjestö jatkaa toimintavuonna hyvien toimintatapojen muodostamista. Tavoitteena on vahvistaa sosialidemokraattien asemaa Oulun kunnallispolitiikassa, ja se edellyttää muun muassa saumatonta yhteistyötä valtuustoryhmän, kunnallisjärjestön ja kaikkien yhdeksän puolueosaston kesken. Vuonna 2019 keskitytään eduskuntavaaleihin, europarlamenttivaaleihin, puolueosastojen aktivointiin ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Comments are closed