Kunnallisjärjestö

Puheenjohtaja
Vesa Saarinen

Varapuheenjohtaja
Kaarina Torro

Hallitus

Pirjo Sirviö
Joni Ollikainen
Liisa Komminaho
Ville Rantala
Jaakko Huuki
Kauko Aspegren
Pentti Koivunen
 

Vuosi 2017 on Oulun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kuudes toimintavuosi. Kunnallisjärjestö jatkaa toimintavuonna hyvien toimintatapojen muodostamista. Tavoitteena on vahvistaa sosialidemokraattien asemaa Oulun kunnallispolitiikassa, ja se edellyttää muun muassa saumatonta yhteistyötä valtuustoryhmän, kunnallisjärjestön ja kaikkien yhdeksän puolueosaston kesken. Vuonna 2017 keskitytään kuntavaaleihin, puolueosastojen aktivointiin ja toimintaedellytysten parantamiseen.

Comments are closed