Valikko Sulje

Luottamushenkilöt

Kuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt kaupungin luottamushallinnon tehtäviin. Alla SDP:n edustajat Oulun kaupungin luottamustehtävissä 2021-2025.

SDP:n valtuutetut Oulussa

Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Tanja Tiainen, tanja.tiainen(at)ouka.fi

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Joni Meriläinen, joni.h.merilainen(at)ouka.fi

Jäsenet:
Heiskanen Miina-Anniina
Hiltunen Pia
Pohjola Tuija
Sirviö Pirjo

Torro Kaarina
Tuppurainen Tytti

Varavaltuutetut

  1. Yrjö Harju
  2. Mari Kärkkäinen
  3. Minnamaria Salminen
  4. Tuula Okkonen
  5. Aira Lievetmursu
  6. Annemari Eskola
  7. Seppo Ahde
  8. Taru Lehtinen

Kaupunginhallituksen jäsenet
2021-2023 Pirjo Sirviö (varalla Pia Hiltunen)
2023-2025 Miina-Anniina Heiskanen (varalla Pia Hiltunen)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
2021-2023 Pirjo Sirviö (varalla Pia Hiltunen)
2023-2025 Miina-Anniina Heiskanen (varalla Pia Hiltunen)

Tarkastuslautakunta
Tarja Närhi, jäsen
Aira Lievetmursu, jäsen
Eerika Siljavaara, varajäsen

Keskusvaalilautakunta
Seppo Lopakka, 1. varajäsen

Rakennuslautakunta
Tuula Okkonen, jäsen
Kauko Keskisärkkä, varajäsen

Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Tuija Pohjola, jäsen
Annemari Eskola, varajäsen

Hyvinvointitoimikunta
Harri Hietajärvi, jäsen
Riitta Kymäläinen, varajäsen

Sivistyslautakunta
Tanja Tiainen, jäsen
Yrjö Harju, varajäsen

Yhdyskuntalautakunta
Joni Meriläinen, jäsen
Sirpa Tarkkinen, varajäsen

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen joukkoliikennejaosto
Joni Meriläinen, puheenjohtaja
Pia Saarela, varajäsen

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen jätehuoltojaosto
Minnamaria Salminen, jäsen
Riitta Kymäläinen, varajäsen

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
Tuula Ala-Aho, jäsen
Saija Himanka, varajäsen

Business Oulu-liikelaitos
Kaarina Torro, jäsen
Juhani Salmela, varajäsen

Teknisten liikelaitosten johtokunta
Mari Kärkkäinen, jäsen
Aleksi Ukkola, varajäsen

Yhteisömarkkinoinnin ja viestinnän johtokunta
Kaisa Tervahauta, jäsen

Kuntayhtymät, neuvottelukunnat, tms:

Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän, yhtymäkokousedustajat
Jouni Lamppu, edustaja
Keijo Valle, edustaja
Pirjo Kuisma, edustaja
Sonja Kokko, edustaja

Hanna Niskasaari, varaedustaja
Maarit Nyman, varaedustaja
Esa Nikkinen, varaedustaja
Waltteri Niiranen, varaedustaja

Yhtymähallitus
Pirjo Sirviö, puheenjohtaja
Ville Rantala, varajäsen

Käräjäoikeuden lautamiehet
Helena Purkunen
Juha Mäkivierikko
Juha Silenius
Sisko Junttila
Johanna Tuomainen

Oulun kihlakunnan poliisipiirin neuvottelukunta
Kristina Ahl, jäsen
Antti Haapala, varajäsen

Lähidemokratiatoimikunta
Harri Hietajärvi, jäsen
Sinikka Paakkonen, varajäsen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
Pasi Karppinen, jäsen
Jari Aho, varajäsen

Oulun Kaupunginteatteri Oy
Taru Lehtinen, jäsen

Monetra Oy
Mika Pietilä, puheenjohtaja

Potential toimitilat Oy
Jaana Ylisuutari, puheenjohtaja

Oulun Palvelusäätiö – valtuuskunta
Minnamaria Salminen, puheenjohtaja
Tatu Tiala, jäsen
Maijaliisa Pollari, varajäsen
Timo Keisala, varajäsen

Oulun musiikkijuhlasäätiö Oy
Ari-Pekka Sirviö, jäsen
Päivi Polso, varajäsen

Maanmittaustoimitukset, uskotut miehet
Martti Rytivaara, Uskottu mies
Raine Pernu, Uskottu mies

Kesäyliopistoseura
Teija Kähkönen, jäsen
Tiina Niiranen, varajäsen