Valikko Sulje

Kaupunginhallitus ei toteuta henkilöstön lomautuksia tänä vuonna

Kaupunginhallituksen ryhmät eivät hyväksyneet kokouksessaan 18.5.2020 kaupunginjohtajan esitystä henkilöstön lomauttamiseksi. Tilalle sovittiin viiden kohdan talouden toimenpideohjelmasta.

  1. Rakeenteelliset uudistukset tehdään vuoteen 2022 loppuun mennessä. Perlaconin selvitys on pohjana. Perlaconin listaan liittyvät esitykset tuodaan päätöksentekoon ennen veroprosentin päättämistä vuodelle 2021. Säästötavoite 50 M€.
  2. Henkilöstömenojen leikkaus 17,5 M€, jaoteltuna hallintokunnittain, kuten on esitetty yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Toteutus vuoden 2021 aikana. Huomioiden koronaepidemian tilanne ja vaikutusten arviointi.
  3. Investointien priorisointi, aikataulutus ja säästöt erillisen päätöksen pohjalta. Esitykset vuoden 2021 talousarvioesitykseen.
  4. Verojen, taksojen ja maksujen korotusten tarkastelu vuodeksi 2021.
  5. Lisäksi hallintokuntia velvoitetaan karsimaan alkuperäisiä 2020 käyttötalousmenoja, jotka eivät vaikeuta kriittisesti tärkeää toimintaa ja tuomaan esitykset kaupunginhallitukselle syyskuun 2020 mennessä.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviö kommentoi päätöstä näin:

”Äärimmäisen hyvä, että kaupunginhallitus teki päätöksen olla lomauttamatta henkilöstöä tässä vaiheessa. Oululla olisi ollut tiukka syksy jo muutenkin vaikeassa valmiuslain tilanteessa. Itse hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana mietin, millähän tavalla esim. kotihoidosta olisi voitu lomauttaa, mikäli lomautuspäätös olisi tullut.”


”Viiden kohdan paketti on suuruudeltaan sellainen, että nyt tarvitaan kaikki aivot käyttöön siitä, miten nämä säästöt tehdään. Nyt pitää ammattijärjestöiltäkin löytyä järkeviä ratkaisuehdotuksia- uusiin yhteistoimintaneuvotteluihin ei enää voi tulla ellei taskussa ole järkeviä ratkaisuehdotuksia taloustilanteen kohentamiseksi. Kannattaa järjestää laajoja keskustelutilaisuuksia jäsenistölle, jotta iso kuva kirkastuu kaikille ja saadaan mielipiteet kentältä käyttöön.”


”Henkilöstösäästöt 17,5 M€ ajoitettuna 2021 vuoden loppuun tarkoittaa töiden uudelleen järjestelyjä, sähköisten ja muiden uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja ennen pitkää myös henkilöstön vähentämistä. Uusia vakansseja ei voi tässä taloustilanteessa perustaa lainkaan eikä palvelutarjontaa laajentaa millään tavalla.
Suurimmat hallintokunnat, joissa on menojakin eniten, kantavat suurimman vastuun myös henkilöstösäästöistä, sivistys- ja kulttuurilautakunta 7,6 M€ ja hyvinvointipalvelut 4M€. Lisäksi tulevat muut toiminnalliset säästöt.”

”Perlaconin säästölistan toimenpiteitä on aiennettu vuodella. Päätökset tulevat tekemään kipeää, mutta nyt näihin on laaja poliittinen tuki. Ainakin näin vakuutellaan tässä vaiheessa. Lähestyvät kuntavaalit voivat vielä muuttaa poliitikkojen ajattelua.

Loppukommenttina voisi sanoa, että nyt ne työt vasta alkavat.”

Vanhat metodit eivät avaa uusia ovia!