Valikko Sulje

Konsensuksesta kolmen valtaan

Kirjoitus on julkaistu ensimmäiseksi Sanomalehti Kalevassa (17.3.2016)

Tämän valtuustokauden alussa solmittiin nk. valtuustosopimus. Sopimuksessa kaikki puolueet sitoutuivat YHDESSÄ katsomaan koko Oulua koskevia, isoja kokonaisratkaisuja, joiden avulla elvytetään Oulun talous, pysäytetään lainanotto ja samalla rakenteellisilla muutoksilla turvataan kuntalaisten palvelut. Henki on ollut hyvä ja tekevä! Olemme päässeet yhteisiin näkemyksiin vaihtoehtoja hiomalla ja pohtimalla ja tuomalla yhteisen näkemyksen mm. talousarvioon. Olemme työstäneet asioita remonttiryhmissä ja saaneet yhdessä aikaan sen, että pikkuhiljaa Oulun talous elpyy ja näin turvataan kuntalaisten tärkeät palvelut.

Nyt näihin yhdessä tehtyihin ratkaisuihin on tullut muutos. Kaleva kirjoitti näyttävästi 15.3. Oulussa roihahtaneesta maapolitiikan ilmiriidasta ja siitä, kuinka MATO elikkä maapolitiikan toteuttamis-ohjelma vedettiin kaupunginjohtajan toimesta pois esityslistalta. Tämä toteuttamisohjelma on läpikäynyt monet seulat, mm. kaupunginhallituksen kehittämisjaoston, jossa totisesti istuu poliitikkoja kaikista valtuustoryhmistä ja jonne olisi toivonut ne halutut muutokset tuotavan jo MATO-käsittelyn alkuvaiheessa. Jaostosta ohjelma kuitenkin eteni yksimielisesti. Ohjelma laaditaan kahden vuoden välein. Sen tarkoituksena on linjata ne alueet, joille suunnitellaan kaavoitusta sekä linjata kerrostalo-, rivitalo ja omakotitalojen määrä ja sijainti. Ohjelma laaditaan aina kaupungin omille maille. Tätä on Oulussa tehty vuosia ja sillä on saatu turvattua kohtuuhintainen asuminen.

Se, miksi kaupunginhallituksen kokouksessa esitetyt muutokset nousivat esille vasta viime hetkellä, johtunee siitä, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset ovat istuvan hallituksen puolueina käyneet keskinäiset neuvottelunsa. Ratkaisu on yhteisen, oululaisen edun vastainen, jossa ryhdytään hoitamaan vain reuna-alueiden asioita. Tämä sotii yhdessä tehdyn valtuusto-sopimuksen henkeä vastaan. Oulussa kokonaisratkaisuja ei tehdä pelkästään kyläpolitiikalla tai katsomalla vain muutamien maanomistajien etuja. Valtaosa oululaisista on kuitenkin muita kuin isoja maanomistajia. Yhteinen ja kaiken ylittävä huoli pitäisi olla, kuinka saadaan Ouluun työpaikkoja ja kuinka saadaan yhä kurjistuvalla taloudella kaikki palvelut hoidetuksi. Valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet on valittu olemaan koko kaupungin valtuutettuja ja hoitamaan kaikkien oululaisten asiaa.

SDP:n valtuustoryhmä pitää nyt tehtyjä irtiottoja erittäin valitettavina, vakavina sekä valtuusto-sopimuksen hengen vastaisina. Mietimme vakavasti valtuustosopimuksesta irtautumista, koska usko hiipuu yhteisen ratkaisujen hakemiseen. Niiden tulee perustua aitoon yhteistyöhön ja luottamukseen eikä toistuviin kapinetti-irtiottoihin. Valtuustosopimuksesta irtaantuminen tarkoittaisi sitä, ettemme osallistuisi enää asioita valmisteleviin neuvotteluihin emmekä sitoutuisi tehtyihin ratkaisuihin. Vastuu ja ratkaisut mm. kouluverkosta ja Oulun talouden kuntoon saattamisesta jäisivät silloin keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hartioille. Poliittista valtaa, vastuuta, irtiottoja ja ilmiriitoja saa, jos niitä hakemalla hakee!

Pirjo Sirviö
SDP:n valtuustoryhmän pj

Tuija Pohjola
SDP:n kaupunginhallitusryhmän pj

kaupungintalo kyltteineen