Valikko Sulje

Päättäväisyydellä päätöksiä

Olen Mari Kärkkäinen, 44-vuotias kahden lapsen äiti ja alunperin kotoisin Rovaniemeltä.

Olen opettaja ja terveysteknologian ammattilainen, jolla on vahvat ongelmanratkaisutaidot. Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti Suomessa ja ulkomailla sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Asuin useita vuosia Singaporessa työskennellen koulutus- ja hyvinvointialalla.

Oulu näyttäytyy minulle luonnonläheisenä kaupunkina, jossa teknologia on vahvasti esillä. Kansainvälisyys, positiivinen elämänasenne, keskustan läheinen luonto ja runsas koulutustarjonta lisäävät kaupungin vetovoimaa. 

Oulun alueella haluan edistää tehokasta, luotettavaa ja tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa. Haluan saada asioita eteen päin sen sijaan, että niitä viivytellään tarpeettomasti. Itse olen aina valmis kuuntelemaan ja kehittämään näkökantaani. Pyrin näkemään asiat tulevaisuusorientoituneesti. Teen jämäkästi töitä niiden asioiden eteen, jotka tuovat kuntalaisille hyvinvointia.

Huonoilla päätöksillä synnytetään kustannuksia tulevaisuuteen. Erityisesti näin haastavana aikana tarvitaan järkeviä toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvointiin. Nyt on erittäin tärkeä aika tehdä inhimillisiä, kauaskantoisia ja perusteltuja päätöksiä.

Erityisesti haluan ratkaisuja nuorten ja perheiden haasteisiin. Hyvinvoivat vanhemmat auttavat myös perheen lapsia voimaan hyvin. Omasta lapsuudestani tunnistan, että yksikin tolkku aikuinen lapsen ja nuoren elämässä voi auttaa löytämään oikean suunnan. Oulun tulee huolehtia riittävästä ja varhaisesta tuesta tasa-arvoisesti ja tuoda se helposti perheiden saataville. Ennaltaehkäisy tuo sekä henkistä hyvinvointia että taloudellista säästöä.

Koulutussektori tulee pitää toimivana. Huomiota tulee kiinnittää koulussa työskentelevien jaksamiseen, jotta meidän lapset ja nuoret saavat parasta mahdollista koulutusta. Koulutustilojen toimivuus täytyy huomioida ryhmille soveltuvana ja tilojen hyvästä kunnosta pitää huolta. 

Oulun alue tarvitsee työllisyyden kasvua ja meillä on täällä merkittävää osaamista esimerkiksi hyvinvointiteknologian saralla. Oulun alueen osalta haluan edistää pienyrittäjien mahdollisuuksia toimia kuntamme alueella entistä menestyksekkäämmin ja mahdollistaa myös tehokas kansainvälinen yhteistyö. 

Työn vastapainona huolehdin, että itse voin hyvin läheisiäni varten. Kävelyt koirani kanssa Ainolanpuistossa ja Nallikarissa meren äärellä ovat tärkeitä sekä fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnilleni. Pyörä on minulle autoa tärkeämpi kulkupeli ja täällä pyörällä pääseekin helposti joka paikkaan. Kohdataan Oulun ihanilla ulkoilualueilla!