Valikko Sulje

Palvelut ja niiden saanti on tärkeintä

SDP:n aluevaltuustoryhmä pitää nyt käsittelyssä olevaa tiukkaa säästövaatimusta kohtuuttomana. Pakotettuna kuitenkin tähän kurjaan kuuriin, tehtävät säästöt on etsittävä niin, ettei kukaan eikä missään kunnassa jää ilman tarvitsemiaan palveluja. Tässä vaikeassa tilanteessa viranhaltijoita on kyllä kiittäminen, olette tehneet valmistelutyötä virkavastuulla.

Hyvinvointialue on toiminut vasta vajaat 11 kuukautta. Monet sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen konkreettiset hyödyt ovat vielä toteutumatta. SDP:n ryhmän mielestä näitä vaikutuksia olisi tullut odottaa, mutta koska ollaan nyt näissä vaatimusten puristuksissa, olisi vastuutonta olla pohtimatta yhdessä talouden tasapainottamiskeinoja sekä ministeriölle toimitettavaan tuottavuus ja taloudellisuusohjelmaan että myös ensi vuoden budjettiin.

SDP:n ryhmän mielestä nyt on toimittava palvelut edellä. Yksikään Pohjois-Pohjanmaan asukkaista ei saa jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Niihin palveluihin, jotka ovat jo kriisiytyneet, on panostettava rohkeasti talouden sopeutustoimienkin edessä. Tilanne on erityisen huolestuttava esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyden ja opiskeluhuollon palveluissa. Tästä syystä kannatamme esitystä määrärahojen suuntaamista seinistä juuri näihin lasten ja nuorten palveluihin.

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä lähtökohtana on kehittää uudenlaista toimintaa perinteisen kuntaraja-ajattelun sijaan. Jotkut palvelut ovat jopa paremmin saavutettavissa naapurikunnan alueelta kuin oman kunnan sisältä. Myös liikkuvat ja digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, ja niiden käyttöä tulee suunnitella kokonaiskuva mielessä pitäen, sillä niillä voidaan helpottaa niin työntekijöiden kuin palveluiden käyttäjienkin elämää. Huomioitava on kuitenkin se tosiasia, ettei digi ole kaikkia liki tai ei ole tarvittavia välineitä.

Kaikessa suunnittelussa on otettava myös huomioon vaikea osaajapula sosiaali- ja terveysalalla sekä pelastustoimessa.

Näistä näkökulmista katsoen ryhmämme ei lukkuidu ajatukseen, että jokaisessa kunnassa olisi tulevaisuudessakin oma fyysinen sote-yksikkönsä. Tällaiseen tiukkaan ja osin vanhakantaiseen ajatusmalliin jämähtäminen estää palveluiden kehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan vahvaa analyysiä sekä asukkaiden palvelutarpeen että myös olemassa olevien tilojen suhteen. Ajattelun lähtökohtana ei voi olla kuntapäättäjien huoli menetetyistä vuokratuloista, vaan kirkkaasti se, että miten palvelut ihmisille järjestetään.

SDP:n ryhmän mielestä jokainen osaaja tarvitaan. Pohteen 1,8 Mrd:n budjetissa henkilöstömenojen osuus on yli miljardin. Jos vaihtoehtona on säästäminen henkilöstöstä tai säästäminen seinistä, katsomme, että mieluummin seinistä kuin henkilöstöstä.

Kuten monilla muillakin hyvinvointialueilla, on Pohteellakin menossa haastavat ajat. SDP:n aluevaltuustoryhmän mielestä nyt tarvitaan avointa ja rohkeaa keskustelua. Kaikkien puolueiden ja virkamiesten yhteisenä tavoitteena tulee olla hyvä palvelutaso ihan kaikille alueen asukkaille. Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölliä lainatakseni: mitkään seinät eivät ihmisiä paranna.

Arvoisa puheenjohtaja, SDP:n valtuustoryhmä tulee kannattamaan muutamia tehtäviä esityksiä, mutta meiltä ei varsinaisia esityksiä tule. Katsomme, että olemme tulevaisuus- ja turvallisuuslautakunnassa vaikuttaneet omalta osaltamme tähän ohjelmaan, mm järjestöavustusten sekä omaishoidon tuen säilymisen osalta.

Toivottavasti valtiovarainministeriö tyytyy tähän esitykseen, eikä joulukuussa tarvitse aluevaltuuston kokoontua miettimään lisäsäästöjä jo nyt esitettyjen lisäksi, kiitos!

Pirjo Sirviö,

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja