Valikko Sulje

Sosialidemokraattiset arvot ovat meille tärkeitä

Yhteiset arvomme – tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus

Tässä me olemme. Vanhempi senioripoliitikko Pirjo ja nuorempi junioripoliitikko Mika. Olemme demareita.

Miksi me olemme lähteneet mukana päättämään yhteisistä asioista?

Sosialidemokraattiset perusarvot ovat meille tärkeitä. Tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus ovat arvoja, jotka ovat osa meitä ja poliittista toimintaamme. Olemme sitoutuneet näihin periaatteisiin täydellä sydämellä.

Mitä nämä perusarvot meille käytännössä tarkoittavat?

Tasa-arvoisessa sosiaalidemokraattisessa yhteiskunnassa kaikkia kohdellaan samanarvoisesti riippumatta ihmisen rodusta, väristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä tai siitä, kuinka rikkaita tai köyhiä ihmiset taloudellisesti ovat. Ihmiset saavat elää yhteiskunnassa vapaana ilman minkäänlaista ja mistään syystä tapahtuvaa syrjintää.

Meille solidaarisuus merkitsee sitä, että sekä yksityistä että poliittista toimintaa ohjaa laaja ymmärrys siitä ettei yhteiskunnassa ketään jätetä yksin. Solidaarisuus on yhteisvastuuta yhteiskunnasta. Mitä paremmin yhteiskunnassa pidetään huolta lapsista, vammaisista, ikäihmisistä tai niistä, jotka eivät yksin pärjää elämisen haasteissa, sitä sivistyneempi on yhteiskunta.

Oulusta pitää saada auttavien yhteisöjen Oulu, jossa pidämme yhdessä huolta myös naapureistamme. Kysymme mitä heille kuuluu ja tarjoamme apuamme sitä tarvitseville. Yhdessä ja yhteistyössä toimien onnistumme luomaan parempaa tulevaisuutta. Kyse on arjen solidaarisuudesta, jonka yhteydessä ei voi unohtaa lukuisia ihmisten arjessa toimivia järjestöjä ja heidän toimintaansa.

Oikeudenmukaisuus tulee meille molemmille verenperintönä. Meidät molemmat on kasvatettu yhteisvastuullisuuteen ja järkähtämättömään oikeudenmukaisuuteen.

Politiikassa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa oikeudenmukaisuutta on, että pidetään huolta työllisyydestä, terveydestä, ympäristöstä ja reiluista työehdoista. Sanalla sanoen pidetään huolta ihmisten hyvinvoinnista.

Työväenpuolueet ovat saaneet yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa aikaan yhteistoiminnan, joka on kirjattu lakiin. Pitkän ay-taustan omaavina päättäjinä pidämme tätä erityisen tärkeänä. Yhteistoiminnassa pitää käynnistää neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa heti, kun siihen ilmenee aihetta – oli kyse työn tekemiseen kuuluvista muutoksista tai taloudellisista syistä. Ilman asianmukaisia yhteistoiminnallisia neuvotteluja ei pidä tehdä yhtäkään päätöstä ennen kuin neuvottelut on käyty ja neuvottelutulokset ovat käytettävissä.

Sosialidemokratia kasvaa ja kehittyy yhteiskunnan mukana. Niin  pitääkin olla. Uudet toimijat tuovat tullessaan uudet ajatukset, mutta perusarvot säilyvät silti.

Jos jokin näistä arvoista koskettaa, tule mukaan toimintaan itsekin. Yksi hyvä tapa on lähteä ehdokkaaksi seuraavissa kuntavaaleissa. Näin pääset itse vaikuttamaan asioihin ja rakentamaan yhdessä kanssamme parempaa yhteiskuntaa ja parempaa Oulua. Parempaa Oulua elää, asua ja toimia.

Pirjo Sirviö & Mika Pietilä