Valikko Sulje

Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä 1.5. pidetty puhe

Haudalla puheen piti Oulun sos.dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Vesa Saarinen.

saarinen3443_ter_web

Hyvät toverit

On kulunut 100 vuotta kansakuntamme murhenäytelmästä, sisällissodasta. Sodan uhreina menehtyi enemmän suomalaisia miehiä ja naisia kuin talvisodassa. Sotatilanteissa henkensä menettäneiden lisäksi sodanjälkeisillä vankileireillä menehtyi paljon ihmisiä. On kuitenkin kulunut niin pitkä aika sodan kauheuksista ja sen ajan eläneet ovat lähes kaikki nukkuneet pois, että olisi toivottavaa antaa menneiden olla ja katsoa tulevaisuuteen ilman menneisyyden taakkaa.

Jos haluamme jotakin oppia menneisyydestä, on ymmärrettävä, että sisällissotaan ei johtanut pelkästään ympäri maailmaa riehuneet vallankumouksen aallot vaan tärkeimpänä syynä levottomuuksiin oli yhteiskunnassa vallitseva epätasa-arvo. Maattoman väestön köyhyys ja kaupunkien työväestön huonot elinolosuhteet ruokkivat yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

Ikävä kyllä kun katsoo nykyisen maan hallituksen toimintaa voi todeta, että he eivät ole historiaansa lukeneet. Kerran toisensa jälkeen hallitus on käynyt vähäosaisten kukkarolla. Hallituksen voimakas halu kasvattaa tuloeroja on ollut koko toimikauden leimallista. Työttömät hallitus on ottanut erityisesti silmätikukseen. Työtön on hallitusherrojen mielestä laiska ja työhaluton. Hallitukselle ei riittänyt päivärahakausien lyhennys vaan se kehitti vielä aktiivimallin työttömien kiusaksi. Jo ensimmäinen tarkastelujakso on osoittanut, ettei malli toimi. Lähes puolet työttömistä on joutunut toteamaan, että heille ei löydy työssäoloehdon täyttävää työtä tai koulutusta. Tästä heille kaikille lankeaa jo ennestään pieneen työttömyyskorvaukseen lähes 5 prosentin alennus. Työttömien palvelut työvoimatoimistoissa on myös pahasti alimitoitettu aktiivimallia ajatellen.

Hallituksen kyykytyspolitiikka sai jatkoa sen viimeisessä varsinaisessa kehysriihessä. Kohteena ovat nyt nuoret ja varsinkin työttömät nuoret. Hallitus on jo tehdyillä päätöksillään jatkanut koeajan kuuteen kuukauteen, leikannut työttömyysturvaa, lyhentänyt takaisiottovelvoitetta ja poistanut pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuden perusteet. Nyt hallitus aikoo vielä mahdollistaa alle 30-vuotiaan palkkaamisen määräajaksi ilman mitään syytä. Tämä mahdollistaa käytännössä jatkuvan koeajan siihen asti kunnes henkilö täyttää 30 vuotta. Hallituksen tavoite mahdollistaa työsuhteen helpompi purkaminen alle 20 hengen yrityksissä kohdistuu uusiin, usein nuoriin työntekijöihin. Toivoa sopii, että myöskin näissä eriarvostamistoimissa hallitus törmää perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, jotka takaavat työntekijöiden tasapuolisen kohtelun.

Hallituksen ministerit ovat puheissaan olleet huolissaan maamme syntyvyydestä, mutta samaan aikaan he ovat työlainsäädäntöheikennyksillä luoneet nuorten keskuuteen epävarmuuden ilmapiirin, joka vaikutta kielteisesti haluun perustaa perhe ja tehdä lapsia.

Hallitukselta näyttää puuttuvan kyky nähdä tasapainoinen, oikeudenmukainen tulonjako ja yhteiskuntakehitys voimavarana. Kansainvälisissä vertailussa olemme pärjänneet juuri vakaan yhteiskuntajärjestyksemme ansiosta. Maan hallitukselle voi suositella suunnanmuutosta, sillä kaikki sen keskeiset sosiaalipolitiikkaan ja tulonjakoon liittyvät toimet ovat olleet eriarvoisuutta lisääviä, jotka ennemmin tai myöhemmin alkavat horjuttaa vakaan yhteiskunnan perusteita. Köyhät kyykkyyn politiikan ei pitäisi kuulua tähän päivään Suomen kaltaisen sivistysyhteiskunnan arvovalinnoissa.

Hyvät toverit. Tulevissa eduskuntavaaleissa meidän on mahdollista äänestää suunnan muutos nykyiselle porvaripolitiikalle. Muutos vaatii meiltä kaikilta aktiivista vaalityötä ja kaikkien mukana oloa, sillä yhdessä olemme vahvoja.