Valikko Sulje

Valtuustoaloite: Huostaanotettujen lasten itsenäistymisvarojen markkina-arvon säilyttäminen

Lastensuojelulain 77§ mukaan:

Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoimena, 40 §:ssä tarkoitettua sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, hänen itsenäistymistään varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan.

Oulun kaupunki on siirtänyt valituskelpoisia päätöksiä tekemättä itsenäistymisvarojen kerryttämisen edunvalvojilta itselleen siinä pelossa, että huostaanotettujen lasten edunvalvojat käyttävät varat omiin menoihinsa. Samalla Oulun kaupunki on jättänyt huolehtimatta siitä, että kerrytettyjä itsenäistymisvaroja ei hoideta siten, että ne säilyttäisivät edes reaaliarvonsa. Oulun kaupunki säilyttää itsenäistymisvaroja tileillä, jotka ovat nolla-korkoisia eli pidemmän ajan puitteissa itsenäistymisvarojen reaaliarvo laskee. Tuon itsenäistymisvarojen hoitamattomuuden johdosta huostaanotettu lapsi voi huostassa olonsa aikana menettää jopa 10000 € varallisuutta (tuloista riippuen) verrattuna siihen, että varallisuutta hoidettaisiin.

On lasten ihmisoikeuksien mukaista, että heidän varallisuutta, myös itsenäistymisvaroja hoidetaan samalla tavoin kuin hoidettaisiin muutakin omaisuutta.

Ehdotetaan, että Oulun kaupunki hoitaa huostaanotettujen lasten itsenäistymisvaroja siten, että niiden tuotto on vähintään sama kuin mitä kaupungin omien sijoitusten tuotto on taaten kuitenkin vähintään nollakoron.

Jos kaupunki ei tahdo tai kykene huostaanotettujen lasten itsenäistymisvaroja hoitamaan, niin kuin varallisuutta tulisi hoitaa, ehdotetaan, että kaupunki tekee yhteistyötä lasten edunvalvojien kanssa ja sopii asiasta siten, että lasten etu myös itsenäistymisvarojen kerryttämisessä on turvattu.

Sari Halonen,
Kaupunginvaltuutettu, SDP