Valikko Sulje

Valtuustoaloite: Lasten ja nuorten auttaminen

Valtuustoaloite

Lasten ja nuorten auttaminen

Tänä aikana tulee viestejä joka suunnalta, että koululaisten ja ylipäänsä nuorten keskuudessa on yleistä levottomuutta, keskittymättömyyttä ja henkistä huonovointisuutta enenevässä määrin. Koulujen mahdollisuudet auttaa oppilaita eri tukimuodoilla ovat hyvin rajalliset, vaikka niitä onkin lisätty. Varsinkin raskaampien tukimuotojen tarve on kasvanut. Kouluilla koetaan riittämättömyyttä ja työuupumusta henkilökunnan osalta. Kodit kokevat yhä useammin neuvottomuutta ja turvautuvat koulun apuun. Lasten ja nuorten tukea avuntarpeeseen on vastattu mm. psykologi- ja kuraattoripalveluja lisäämällä.

Kysynkin mitkä seikat koulumaailmassa ja yleensä yhteiskunnassa kuormittavat lapsia ja nuoria niin voimakkaasti, että se näkyy lisääntyvänä pahoinvointina.

Millainen vaikutus käyttäytymiseen on koulun käytänteillä – ryhmäkoko, opetussuunnitelmat jne.? Millainen vaikutus kotien muuttuneilla toimintaympäristöillä on? Entä somen vaikutus…? Syrjäytymiskehitykseen johtavat seikat pitää kyetä estämään.

Esitän lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen orientoituvia tahoja toimimaan juurisyiden tunnistamiseen ja toimiin tilanteiden korjaamiseksi. Yhteistyö yliopiston ja muiden vastaavien tahojen kanssa on suotavaa.

Oulussa 27. tammikuuta 2020

Yrjö Harju (SDP)