Valikko Sulje

Aluevaalit ovat myös sosiaalipalvelujen vaalit

Julkisessa keskustelussa aluevaaleista korostuu terveydenhuolto ja miten se tulevaisuudessa järjestetään. Aivan liian vähälle huomiolle ja keskustelulle ovat jääneet sosiaalipalvelut, joista myös tuleva hyvinvointialue vastaa. Aluevaalit eivät ole siis pelkästään terveysvaalit ja itse asiassa sosiaalihuolto työllistää tulevilla hyvinvointialueilla enemmän ammattilaisia kuin terveydenhuolto. Sosiaalihuollon palvelut kattavat koko ihmiselämän kirjon ja kuka tahansa meistä voi tarvita näitä palveluja jossain vaiheessa elämäänsä. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, joista tulevat aluevaltuutetut päättävät, ovat mm. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, perhetyö, kotipalvelu ja kotihoito, omaishoidon tuki, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Erityislainsäädännön perusteella järjestettäviä sosiaalipalveluja ovat puolestaan mm. vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja lastensuojelu. Eli kyse on todella isosta kokonaisuudesta meitä kuntalaisia koskettavia palveluja. Näen merkittävänä myös sen, että puhumme jatkossa hyvinvointialueista. Toivon, että se tarkoittaa myös päätöksenteossa ja palveluissa muutosta ongelmakeskeisyydestä kohti sosiaalialan ja sen ammattilaisten keskeistä roolia ihmisten hyvinvoinnin edistäjinä.

Minnamaria Salminen

Sosionomi AMK, toiminnanjohtaja

Oulun kaupungin 3. varavaltuutettu

Aluevaaliehdokas, sd.