Valikko Sulje

Demareiden ryhmäpuhe valtuuston talousarviokäsittelyssä; Eikö Oulu luota siihen, että perheet osaavat itse valita?

Pirjo Sirviö
Oulun demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviö piti seuraavanlaisen ryhmäpuheenvuoron valtuuston kokouksessa maanantaina 30.11.2015:

Kuuntelin mielenkiinnolla viime tiistaina Pohjois-Suomen AVI:n hallintopäivässä tulevaisuudentutkija Ilkka Halavaa Frontier OY:stä. Hänen mukansa tutkijat Soininvaara/Huttunen 2010 ovat osoittaneet, että 100 vuoden aikana 40 lisäikävuotta ihmisen elämään on hankittu niin, että 2 vuotta on tullut lääketieteen ja sairaanhoidon ansiosta, 8 vuotta rokotusten ja antibioottien ansiosta ja 30 lisävuotta on tullut elämäntapamuutosten ansiosta, joista mainittakoon ennaltaehkäisevinä ruokavalio, liikunta, hygienia, lomailu, sisälämpö, työn keveneminen.

Siinäpä meille päättäjille on miettimisen aihetta, kun katsotaan panoksia suhteessa tuotokseen – siis kuinka paljon markkoja ja euroja onkaan mennyt sadan vuoden aikana juuri kahteen edellä mainittuun.

On siis juuri oikeaoppista, jos näin sanoisi, puhua ennaltaehkäisystä, korostaa ruokavaliota, korostaa liikuntaa, korostaa terveellisiä elämäntapoja. Oulun kaupungin tulisi tarttua tähän haasteeseen tosissaan, ei ainoastaan juhlapuheissa. Olisiko työryhmän tai hankkeen paikka ryhtyä miettimään, miten oululaiset saadaan ottamaan enemmän vastuuta itsestään? Mitkä ovat ne keinot, joilla tämä toteutetaan?

Keinoina ei siis ole alle 18-vuotiaiden kilpa- ja harjoitusvuorojen maksullisuus, jonka luopumisesta kaupunginjohtaja teki esityksen ja se saavutti laajan poliittisen yhteisymmärryksen. Juuri tämä maksuttomuus saattaa kannustaa tulevaisuudessa lapsia ja nuoria liikkumaan ja sehän on meidän yhteinen tahto, eikö vain.

Oulu siis panostaa lapsiin ja nuoriin. Sanaakaan ei tällä talousarviokierroksella – ainakaan vielä – ole puhuttu Oulu-lisästä ja siitä, että lautakunta esittää sen pienentämistä 80:een euroon.

Sen sijaan ja aiheellisesti on käyty keskusteluja varhaiskasvatuksesta. 1.8. voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki linjaa minimin, mutta ei pakota sitä noudattamaan. Sdp:n valtuustoryhmä lähtee siitä, että varhaiskasvatuksella vahvistetaan koulutuksellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Tämä asia oli esillä myös kaupunginhallituksen riihessä Hailuodossa.

Varhaiskasvatus on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Oulussa on lähdetty yhteistyössä perheiden kanssa kehittämään erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja, maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja, maksullista osapäiväistä varhaiskasvatusta. Perhe, joka on valinnut mm. kerhoja, hoitotakuu on ollut voimassa, joka on varmistanut sen, että lapsi pääse samaan hoitopaikkaan.

Eikö Oulu luota siihen, että perheet osaavat itse valita, ilman pakkolakeja. Kansainväliset tutkimukset todistavat kiistatta laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksen. Laadukas varhaiskasvatus hyödyttää lasta enemmän kuin mikään muu kasvatus ja koulutus. Varhaiskasvatus on ehkäisee lapsen oppimisvaikeuksia ja korjaa jo syntyneitä ongelmia jo varhain. Varhaiskasvatuksen on todettu myös ehkäisevän syrjäytymistä. Varhaiskasvatus on avainasemassa lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä.

On erittäin valitettavaa, että päivähoito nähdään vanhempien oikeutena laittaa lapsi päivähoitoon ikään kuin pois jaloista, kun kyse on varhaiskasvatuksesta ja samalla naisten mahdollisuudesta tehdä työtä.

Euroopan unionin tasolla on asetettu tavoitteeksi, että 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista osallistuu pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Herää kysymys, rikkooko Suomi unionin tavoitteita ryhtyessään rajoittamaan varhaiskasvatusta ja rajaamaan lailla sen pariin pääseviä.

Tällä tavoin kategorisoidaan jo lapsuudessa lapsen oikeuksia, jotka pitäisivät olla koskemattomia ja joita ei pitäisi laittaa säästöjen alttarille. Muun muassa lapsiasiainvaltuutettu on voimakkaasti kritisoinut ja vastustanut lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista ja vedonnut siihen, että lasten, nimenomaan lasten yhdenvertainen kohtelu vaarantuu. Tästä samasta syystähän olemme Suomessa pitäneet lapsilisäjärjestelmän koskemattomana, katsomatta vanhempien tulotasoon tai
varallisuuteen.

SDP:n valtuustoryhmä pitää erityisen tärkeänä sitä, että päivähoito-oikeus säilyy Oulussa, kuten muissakin isommissa kaupungeissa, mm. Helsingissä ja Tampereella, missä taatusti taistellaan samanlaisista talousvaikeuksista kuin Oulussa. Edellä mainittuilla perusteilla SDP:n valtuustoryhmä näkee myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisen erittäin epäonnistuneena päätöksenä. Jotta varhaiskasvatus toteutuisi ja sillä olisi myös vaikutusta, niin ryhmäkokoja ei voida kasvattaa. Näin ovat monet asiantuntija todenneet ja vedonneet moniin asiasta tehtyihin tutkimuksiin, jos heitä vain kuunneltaisiin. Niinpä ryhmältä tuleekin molempiin edellä mainittuihin asioihin uudet esitykset. Jos puheenjohtaja sallit, jätän jo tässä vaiheessa omani, joka lyhykäisyydessään kuuluu: kokopäivähoitoa tarjotaan kaikille lapsille.

Huikarille ja valtuutettu Korkeakoskelle, jotka ovat leikkaamassa Serviisin keittiöremonteista ja investoinneista; Lööki-keittiöremontti kohdentuu kouluille ja päivähoitoon, jotka tietääkseni keskustan suuressa, itsehallintoalueiden kautta toteutettavassa, kunta-uudistuksessa vielä toistaiseksi jäävät toimintoina nyt olemassa oleville kunnille. Eivät siis siirry soten mukana itsehallintoalueille.

Kouluverkkokeskusteluun SDP:n valtuustoryhmä pitää hyvänä nyt tehtyä yhteistä poliittista linjausta, jossa rauhoitellaan koulukkaiden vanhempia ja katsotaan – ei ainoastaan lukioverkkoa vaan koko kouluverkkoa yhtenä kokonaisuutena. Asiaan palataan sen jälkeen, kun tämä selvitys on tuotu laajaan poliittiseen keskusteluun.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja nosti esille Oulun velkaantumisen. Olen täysin vakuuttunut, ettei Oulun tilanne muutu, ennen kuin tehdään radikaaleja ja rakenteita koskevia rajuja muutoksia. Tai saadaan uusi, vahva ja innovaatioita täynnä oleva elinvoimaisuus tälle seutukunnalle. Kuntalaki lähtee siitä, että palvelut, korostan vielä – kuntalaisten palvelut tulee kuitenkin turvata.

Edellisissä puheenvuoroissa nokitellaan vielä kiinteistöveroratkaisusta. Eiköhän siinäkin olisi jo syytä mennä eteenpäin ja todeta, että demokratia on puhunut. Vai tuleeko siitä uusi kallioparkki, johon vedotaan lähes jokaisessa valtuuston kokouksessa.

Muilta osin SDP:n valtuustoryhmä on tehtyyn talousarvioon ja siitä syntyneeseen konsensukseen tyytyväinen. Kiitokset kaupunginhallituksen puheenjohtajalle mallikkaasti hoidetuista neuvotteluista, kiitos muille poliittisille puolueille hyvästä neuvotteluhengestä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut! Näillä sanoilla SDP:n valtuustoryhmä jättää talousarvioehdotuksen valtuuston käsittelyyn.