Valikko Sulje

Hyvinvoinnista puhutaan paljon – Mitä se edes tarkoittaa?

rokotuskuva_pienenä

Varsinkin vaalien alla sana hyvinvointi nousee usein esille. Mutta mitä kaikkea hyvinvointi tarkoittaa? Miten oululaisten hyvinvointia voitaisiin parantaa? Annetaan oululaisten demariehdokkaiden kertoa.

  1. Mitä kaikkea ihmisten hyvinvointi sinun mielestäsi sisältää?
  2. Kerro konkreettinen esimerkki, miten Oulussa voitaisiin parantaa ihmisten hyvinvointia?

 

Juhani Häggman:

1. Perustoimeentulo, kunnon sotepalvelut, mahdollisuus harrastaa ja kulttuuripalvelut.
2. Joukkoliikenteen kehittäminen sekä teiden, jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon parantaminen.

 

Kaarina Torro:

1. Hyvinvointi pitää sisällään paljon.  Ei yksistään terveyttä, kuten moni varmaan ajattelee. Liitän siihen myös palvelut, asuina-alueen viihtyvyyden ja kunnon. Lisäksi harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tulee tarjota koko alueella.

2. Hoitopuolella tarvitaan lisää käsipareja, se helpottaa sekä työntekijöitä että asiakkaita.
Oulun tulee huolehtia myös reuna-alueistaan, jos siellä ei ole palveluja on toimiva joukkoliikkenne todella tärkeä. Siinä on vielä parannettavaa. Oulun tulee huolehtia myös työntekijöidensä jaksamisesta, työtaakkaa ei tule lisätä kohtuuttomasti.

 

Tuula Okkonen:

1. Hyvinvointi rakentuu perusarvoille eli tasa-arvon ja kansanvallan tunnustamiselle. Näin varmistetaan, että yhteinen etu ja yleisinhimillinen edistys kulkevat yhtäaikaisesti. Hyvinvointi on ihmisten erilaisten lähtökohtien tasaamista ja heikommassa asemassa olevista huolehtimista. Kasvatus, opetus ja koulutus – ravintoresurssien tasaisen jakamisen ja yhteisön jäsenten terveydestä huolehtimisen lisäksi – ovat avainasemassa hyvinvoinnin luomisessa.

2. Laadukas kasvatus, opetus ja koulutus edellyttävät parempia resursseja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perusopetuksen opetusryhmille Oulussa määritetään maksimikooksi 20 oppilasta ja erityisopetuksen pienryhmään pääsevät kaikki tukea tarvitsevat oppilaat. Toiseksi, yhteisöllisyyttä ja yhteisesti koettua turvallisuudentunnetta tulisi vahvistaa: hoivaa ja hoitoa tarvitsevien ihmisten ei pitäisi koskaan joutua kokemaan tunnetta, että heidät on jätetty terveys- ja vanhuspalveluissa heitteille. Yksin tai ikääntyvien omaishoitajien kanssa eläville vanhuksille, joiden arjessa selviytyminen tuottaa vaikeuksia, tulevaisuuden inhimillisessä Oulussa järjestetään riittävä määrä laadukkaita ja palveluasumismahdollisuuksia. Digitalisoituvassa Oulun kaupungissa vanhuspalvelut eivät mene sähköisiksi ilman vaihtoehtoja.

 

Mika Pietilä:

1. Hyvinvointi on ihmisen elämää läpileikkaava teema. Siihen kuuluvat kaikki elämän osa-alueet. Terveys on tietysti tärkeä osa hyvinvointia, mutta lasken siihen myös esimerkiksi koulutuspaikan, työpaikan, arvokkaat ja antoisat eläkepäivät, palvelut, ystävät.

2. Hyvinvointiahan parantaa monet asiat. Kaikkien saatavilla ja saavutettavissa olevat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia. Se, että kaikille peruskoulun päättäneille nuorille löytyy jatkokoulutuspaikka tai ammattiopinnoista tai korkeakouluopiskeluista valmistuneille nuorille työpaikka, lisää hyvinvointia. Se, että pääsemme jonottamatta lääkäriin lisää konkreettisesti meidän hyvinvointia.

 

Jaana Ylisuutari:

Mielestäni ihmisten hyvinvointi on arjessa selviytymistä ilman suurempia vaikeuksia ja kykyä hankkia elämäänsä mielekästä sisältöä. Hyvinvointia tukee tunne siitä, että vaikeissa tilanteissa tietää apua, palveluja, olevan saatavissa. Hyvinvointia tukevat palvelut ovat ns. suojaverkko elämän kriisivaiheissa ja hyvinvointia tuottavat palvelut ovat palveluja, jotka ihminen voi valita elämänsä sisällöksi tuomaan elämäniloa.