Valikko Sulje

Järkeviä rakeenteellisia uudistuksia sekä toimintatapaprosessien tehostamista!

Talousarviovaltuuston ryhmäpuheenvuoro

Oulun SDP:n valtuustoryhmä lähti 2019 talousarvioneuvotteluihin erittäin vakavalla mielellä ja hyvin valmistautuneena. Kaupungin taloustilanteesta olemme saaneet säännöllisesti katsauksia valtuustossa.

Taloudelliset realiteetit tunnustaen pidimme jo lähtökohtaisesti välttämättömänä, että talouden tervehdyttämisen nimissä on tehtävä joukko valintoja. Kaupunginjohtajaa kiitämme siitä, että jo hänen omassa esityksessään oli sekä hyvinvointipalvelujen että sivistys- ja kulttuuripalvelujen määrärahoja kasvatettu raamiin nähden.

Ehdottoman kiireellisenä asiana osana talousarvion toteuttamista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmavuosien suunnittelua pidämme edelleen järkevien rakeenteellisten uudistusten sekä toimintatapaprosessien tehostamisen jatkamista.

Hyvinvointipalvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä on meneillään yli 75-vuotiaiden hoitoketjujen tarkastelu, tuloksia saamme alkuvuodesta. Kiireellisenä SDP:n valtuustoryhmä näkee sen, että seuraavaksi otetaan tarkasteluun lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen hoitoketjut ja niiden toimivuus. Prosessit pitää saada kuntoon niin, että keskiössä ovat tukea tarvitsevat nuoret ja heidän auttamisensa- ei se, missä organisaatiossa toimijoilla on mukavaa työskennellä tai mikä palvelu kuuluu kenellekin. Tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on pystyttävä auttamaan riittävän nopeasti ja oikea-aikaisesti.

Neuvottelujen osapuolia kiitämme erityisesti yhdestä yhteisestä tavoitteestamme: yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmissä yhtä kasvatusvastuullista aikuista kohden saa jatkossa olla enintään seitsemän lasta.

Sen sijaan suunnitelmat esiopetusryhmien ryhmäkokojen kasvattamisesta lisää mielestämme eriarvoisuutta kaupungissa. Monien harvemmin asuttujen kaupunginosien kohtalona olisi linjauksen jälkeen se, ettei sieltä löydykään 12 lasta, jolla esiopetus voitaisiin käynnistää. Periaate, että pienille esiopetus ja varsinainen opetus on lähellä pitää edelleen. Lisäksi se vaikeuttaa pieten päiväkotiyrittäjien toimintaa.

Asiakasmaksujen poistaminen pitkällä tähtäimellä on osa SDP:n tavoitetta, mutta tässä tilanteessa, jossa emme tiedä sote ja maakuntauudistuksen kohtaloa, on syytä pidättäytyä muutoksista. Hoitajan poliklinikkamaksujen käyttöönotosta käytiin hyvät neuvottelut eikä niitä tässä vaiheessa otettu käyttöön.

Maksuttoman ehkäisyn käyttöönotto on saanut monissa neuvotteluissa positiivisen vastaanoton. Ehkä Oulu olisi nyt valmis tähän toimintaan. Tunnustelut näyttävät lupaavilta.

Kannatamme vahvasti tiedolle perustuvaa ja rohkeasti uudistavaa toimintapolitiikkaa Oulun kaupungissa. Tämä edellyttää monipuolista työkalupakkia myös luottamushenkilöille, joka sisältää myös tehtyjen päätösten vaikutusten arviointia. Tätä tehdään valitettavan vähän. Poliittisten päätöksentekijöillä pitää olla reaaliaikainen tilannetieto, jolloin päätöksenteko pohjautuu vahvoihin faktoihin – ei mielikuviin, ei arvailuihin, ei erilaisten poliittisten tarkoitusperien siivittämiin arvailuihin.

Uskomme, että kun määrärahat suunnataan enemmän palveluihin kuin rakenteiden ylläpitämiseen, euroille saatu vastine on suurempaa ja vaikuttavampaa kuntalaisten saamien palvelujen näkökulmasta.

Uuden Oulun perustamisen yhteydessä oli vahvasti esillä myös budjetointiperusteiden railakas uudelleen tarkastelu. Tähän ei Oulussa ole vielä päästy. SDP:n valtuustoryhmä näkee tärkeänä, että valmistelu myös tällä saralla etenee. Tarvitaan railakka ristiinpölytys eri hallintokuntien välillä, jotta saavutetaan paremmin vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

Osin tätä jo tehdään esim. hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen välillä, mutta aina on tehostamisen varaa. Varsinkin silloin, jos tulee valtakunnan tasolta viestiä, ettei maakunta- ja soteuudistus etene, pitää Oulun miettiä vakavasti, miten päästään pois siilobudjetoinneista kohti eri väestöryhmiä koskevaan budjetointiin. Esimerkiksi lasten ja nuorten osalta voitaisiin tulevaisuudessa mennä kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteiseen budjettiin, joka takaa mielestämme saumattoman yhteistyön annettujen määrärahojen puitteissa. Nykyisin toimitaan siiloissa tai kehitetään toimintaa erilaisilla hankkeilla, joita on syytä osin myös kyseenalaistaa. Hankkeisiin suunnattu rahoitus pitäisi kohdentaa pysyvään toimintaan. Kehittämistyöstä on nykyisin tullut varsinaista hankehumppaa.

Valtuustoryhmältä tulee muutamia talousarvioon koskevia esityksiä, mutta suurelta osalta olemme tyytyväisiä nyt tehtyyn esitykseen.

Oulun SDP:n valtuustoryhmä