Valikko Sulje

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen: Kesä kypsyttää

Tytti Tuppurainen_2

Kevään mittaan moni alkoi jo epäillä, ettei kesää tulekaan. Viima Merikosken silloilla piti kesämielen loitolla. Nyt näyttää jo paremmalta. Selkenevää odotetaan myös politiikassa.

Kesän mittaan tulisi kirkastua miten käy hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen ja miten käymme presidentinvaaleihin. Suunnitelmien mukaan uusien maakuntien valtuutetut tulisi valita tammikuussa 28. päivä yhdessä presindentinvaalien ensimmäisen kierroksen kanssa. Toistaiseksi emme ole voineet valmistautua kumpaankaan vaaliin: maakuntauudistus on vailla lopullista sinettiä ja SDP:n ehdokasasettelu presidentinvaaleihin on vielä kesken. Kesältä odotetaan asioiden kypsymistä.

Sote-uudistuksen kiperimmät kohdat ovat yhä auki. SDP on kritisoinut uudistusta puuttuvista vaikutusarvoinneista ja valtavasta kiireestä. Sote- ja maakuntauudistus liittyvät läheisesti yhteen – ilman sotea ei uusia maakuntia pidä rakentaa. Emme tarvitse ylimääräistä byrokratiaa, jota uusi hallinnontaso sellaisenaan väistämättä toisi. Hanketta on kuitenkin viety hallinto edellä eteenpäin, vaikka kansalaisille välttämättömät sosiaali- terveyspalvelut olisi tullut asettaa koko uudistuksen kärkeen. Vaikuttaa siltä, että päähallituspuolueen poliittiset tarkoitusperät ohjaavat uudistusta. 

Kritiikkiä ovat esittäneet lukuisat asiantuntijat. Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvioi maakuntien muodostamisen haitallisimmaksi hankkeeksi miesmuistiin ja sai (hieman yllättäen) tukea Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalalta. Kaupunkiseutuja uhkaa näivettyminen, ellei maakuntien ja kuntien kesken löydetä järkevää työnjakoa. 

Valinnanvapauden toteuttaminen on osoittanut luultuakin vaikeammaksi. Pakkoyhtiöittäminen ja markkinamallin luominen saattavat johtaa kustannusten kasvuun ja tavoitteena olevan integraation häviämiseen. Jopa niinkin konkreettinen seikka kuin tietojärjestelmät saattaa muodostua akilleen kantapääksi. Kesän aikana selkiintynee tullaanko valinnanvapaudesta löytämään toteuttamiskelpoinen malli.

Uudistuksen yhteydessä on vähemmän puhuttu henkilöstön asemasta. Sote-uudistus koskee suoraan noin 200 000 alan työntekijää, joista valtava enemmistö on naisia. Työsuhteiden ehdoista ja palkkaharmonisaatiosta täytyy huolehtia. Myös tukipalvelujen, kuten siivouksen ja ateriapalvelujen, järjestämisestä on huolehdittava. 

On merkille pantavaa, että ihminen on uudistuksesta ollut hukassa: sen paremmin palveluiden tekijöistä kuin niiden käyttäjistäkään ei ole paljoa puhuttu. Kuitenkin järjestelmä on tehty palvelemaan ihmistä – ei toisinpäin. Uudistuksella on oikeutuksensa vain, jos se parantaa tavallisten ihmisten arkea ja hyvinvointia. 

Joka tapauksessa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta laatii lakiehdotuksesta mietinnön vasta alkusyksyllä – ellei hallitus sitä ennen ole hajonnut.

Jos emme siis vielä ole voineet ryhtyä valmistelemaan maakuntavaalikampanjaa, niin presidentinvaalikuvio on yhtä lailla auki. SDP:n ennakkoon vahvimpina pidetyt ehdokkaat ovat kieltäytyneet, eikä ehdokasasettelu ole päässyt vauhtiin. Istuva Tasavallan Presidentti nauttii suurta suosiota, mikä on saanut monet harkitsemaan hänen tukemistaan – etenkin, kun hän valjastaa kampanjansa valitsijayhdistyksen kautta. 

Pidän kuitenkin lähtökohtana oman ehdokkaan asettamista, ja tuen tässä pyrkimyksessä puolueen puheenjohtaja Antti Rinnettä. Kysymys on siitä, haluaako SDP olla matkustajan vai kuskin paikalla, kun isänmaamme asioista päätetään. Emme voi antautua apupuolueen asemaan. Kaltaisemme laajan kansanliikkeen tulee olla omalla ehdokkaalla vaihtoehto kaikissa merkittävissä vaaleissa. 

Kysymys on myös arvoista: kaiken poliittisen päätöksentekoon taustalla ovat arvot, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Asiaa voi ajatella vaikkapa Ruotsin esimerkkiä vasten: länsinaapurimme sosiaalidemokraattinen ulkoministeri on ilmoittanut maan linjaksi feministisen ulkopolitiikan. 

Suomen istuva presidentti on arvoiltaan konservatiivinen, ja meidän tehtävämme on tarjota kansalaisille humaani, sosiaalidemokraattinen vaihtoehto. Kesä kypsyttänee tämänkin asian kuntoon.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja virkistävää kesää!

Tytti Tuppurainen

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu