Valikko Sulje

Sanna Husa: Lopetetaan turvaaminen – rakennetaan uutta

Sanna Husa_2

 

 

 

 

 

 

 

Peruspalvelut täytyy turvata kaikille. Turvataan koulutus tulevillekin sukupolville. Turvataan työpaikat.

Päättäjät turvaavat mielellään asioita. Mutta mitä tehdään silloin, kun turvataan jotakin? Väitän, että silloin jämähdetään tiukasti entiseen. Silloin pysytään vanhassa.

Maailma muuttuu nykyään huimaa vauhtia, ja ihmisten tarpeet sekä toiveet muuttuvat mukana. Muutos on helppo huomata työelämää seuratessa.

Vuosikymmeniä sitten kauppa-apulainen ja rahastaja olivat yleisiä ammatteja. Nykyään yhä useampi tehtävä hoidetaan automatisoidusti ja tietokoneen ruudun kautta. Meillä on itsepalvelukassoja ja liput ostetaan Internetistä. Tuo muutos ei ole pysähtynyt, eikä varmasti kukaan osaa kertoa, millaista työ on tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea kenelle sitä työtä riittää?

Näin ollen olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen ei kanna pitkälle. On jo käytävä keskustelua tulevaisuuden työstä ja tulevaisuuden koulutuksesta.

Ihmisten kohtaamat muutokset eivät tietenkään rajaudu työelämään. Esimerkiksi lääketieteen kehitys vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Vielä enemmän muutoksia aiheuttaa ehkä kuitenkin vahva ymmärrys siitä, että hyvinvointi rakentuu muistakin asioista kuin terveydestä ja riittävästä ravinnosta.

Hyvinvointi on esimerkiksi iloa, onnistumista, läheisyyttä ja asioiden tasapainoa.  Vaikka ihmisellä olisi vatsa täynnä ja hyvä fyysinen terveys, ei hän kuitenkaan voi välttämättä hyvin.

Osaako tai haluaako yhteiskunta enää huolehtia ihmisten hyvinvoinnista? Siihen ei enää terveyspalveluiden ja minimitoimeentulon turvaaminen riitä.

SDP on historiansa aikana rakentanut paljon uutta. Nyt sen aikanaan rakennetun turvaaminen ja siitä kiinni pitäminen ei riitä. Ajatus on siirrättävä jälleen rohkeasti nykypäivästä tulevaan.

Tulethan mukaan näihin rakennustalkoisiin!

 

Sanna Husa
kunnallissihteeri