Valikko Sulje

Neuvotellen asioita eteenpäin

Olen Juhani Salmela ja olen tämän kevään kuntavaaleissa Oulun sosialidemokraattien kuntavaaliehdokas. Olen FK ja eläkeläinen, naimisissa ja kahden jo aikuisen lapsen isä. Asumme Etu-Lyötyssä.

Koko työurani olen työskennellyt ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa eri tehtävissä. Olen ollut opettajana/apulaisrehtorina aikoinaan Haukiputaalla sijainneessa, SAK:n omistamassa Pohjolan Opistossa. Opettajana pääaineenani olivat kansantalous, talouspolitiikka, yritystalous, EU sekä luottamusmiesten koulutus. Suurimman työjakson olen kuitenkin tehnyt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ssä ensin toimitsijana sekä Oulussa, että Helsingissä ja myöhemmin Edustajakokouksen (AKT:n ylin päättävä elin) valitsemana liittosihteerinä.

Kaikissa eri työtehtävissä olen voinut antaa tukea ja puolustaa yhteiskunnan heikommassa asemassa olevia yhteiskunnan jäseniä – työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Työtehtävissä minulle on selkiytynyt luottamuksen merkitys ja vastapuolen kunnioitus. Ominaisuuksia, joita tarvitaan myös kuntapolitiikassa. Yksin asioiden läpivieminen on miltein mahdotonta, mutta yhdessä sovitellen ja neuvotellen asioiden eteenpäin vieminen onnistuu parhaiten. Näin minusta on kehittynyt myös joukkuepelaaja, mistä uskon olevan suurta apua myös valtuustotyöskentelyssä.

Minulle keskeisiä aihealueita valtuustotyöskentelyssä:

1. Liikennepolitiikka ja siinä joukkoliikenteen osuus kunnan alueella. Joukkoliikenteen tulee olla tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi joukkoliikenteen tulee olla kustannuksiltaan houkutteleva vaihtoehto.

2. Kiusaaminen kouluissa ja työpaikoilla. Mielestäni kiusaamisessa tulee ehdottomasti olla nollatoleranssi niin kouluissa kuin työpaikoilla ja yleensäkin elämässä. Tässä asiassa ei ole mitään vaihtoehtoja. Kiusaaminen on yksinkertaisesti kitkettävä pois lainsäädäntöä kehittämällä ja asennemuutoksilla. Työpaikoilla työhyvinvointia kehittämällä ja kouluissa aktiivisella yhteistyöllä perheiden, viranomaisten ja koulun kanssa.

3. Harrastustakuusta päättäminen. Jokaiselle nuorelle on taattava maksuton mahdollisuus kiinnostavaan harrastamiseen kunnan eri alueilla. Tämä edellyttää myös harrastuspaikkojen riittävää määrää, monipuolistamista ja kunnossa pitämistä. Harrastusmahdollisuuksilla on merkittävä myönteinen vaikutus nuorten mielenterveyteen.

4. Kunnan alueella kouluverkoston tulee olla kattava. Jokaisella koululaisella tulee olla oikeus kodin lähellä sijaitsevaan kouluun.

5. Oulusta on luotava vetovoimainen investointikohde erimuotoiselle yritystoiminnalle. Näin saadaan kuntaan uusia yrityksiä ja voidaan edesauttaa työllistymistä kunnan eri alueille.

6. Kunta on julkinen työnantaja ja näin ollen kunnan on huolehdittava henkilöstöstään. Yksityistäminen on ideologiaa, eikä sillä ole suotavaa korvata kuntaa työnantajana.

Juhani Salmela