Valikko Sulje

Sivistys on huolenpitoa

Olen Vesa Karppinen, iältäni 42 vuotta ja olen valmistunut viime vuonna filosofian maisteriksi Oulun yliopiston historian oppiaineesta. Tänä talvena olen aloittanut väitöskirjan teon Oulun yliopiston tutkijakoulussa. Työhistoriaani kuuluu kirjasto-apulaisen, varastotyöntekijän ja media-assistentin töitä. Olen leimallisesti ja ylpeästikin humanisti.

Kuntavaaliehdokkaana haluan profiloitua eritoten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja sivistysarvojen puolestapuhujana. Minulle henkilökohtaisesti sosiaalidemokratia aatteena ja käytännön politiikkana tarkoittaa hyvinvointivaltion ylläpitoa ja mahdollisuuksien tasa-arvoa – työtä sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, joissa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kouluttamiseen, työllistymiseen ja oman potentiaalinsa toteuttamiseen ja jossa ei vastoinkäymisten kohtaamia ihmisiä jätetä heitteille.

Perheenisänä kannan erityisesti huolta lasten tulevaisuudesta – heidän mahdollisuuksista kasvaa osaksi yhteiskuntaa. Näihin mahdollisuuksiin liittyvät niin päivähoito ja koulutus kuin myöskin runsaat harrastusmahdollisuudetkin. Näkemykseni on, että ainoa kilpailuvalttimme globalisoituvassa maailmassa on mahdollisuuksia tarjoava Oulu – meillä ei ole varaa antaa nuorten syrjäytyä eikä yhdenkään lahjakkuuden mennä hukkaan mahdollisuuksien puutteesta johtuen. Eritoten yhä akuutti koronakriisi on epäilemättä lisännyt nuorten riskiä syrjäytyä. Nämä ongelmat ovat asioita, jotka ratkaistaan ja joista päätetään eniten nimenomaan kuntatasolla.  Oulu haluaa profiloitua pohjoisena koulutuksen ja kulttuurin – eli toisin sanoen sivistyksen – kaupunkina. Mielestäni sivistyksen paras mittari on se, kuinka yhteisö kohtelee sen kaikista heikommassa asemassa jäseniään.

Vesa Karppinen, Sdp:n kuntavaaliehdokas