Valikko Sulje

Valtuustokysely neuropsykiatrisista oireista kärsivän lapsen hoito ja perheen palvelut

Kaupunginvaltuutettu Tuija Pohjola jätti valtuustokyselyn Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.3.2021.

Vuonna 1997 Suomessa syntyneiden lasten kohortista tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista 63 %:lla on psykiatrinen tai neuropsykiatrinen diagnoosi, kun osuus ei-sijoitettujen kohdalla on 17 % . Aineistossa 6 %:lla sijoitettuina olleista lapsista oli neljä (4) tai useampi diagnoosi, kun ei-sijoitettujen lasten kohdalla näin monta diagnoosia oli vain 0,5 %:lla.

Lisäksi eräiden mielenterveydenhäiriöiden kohdalla yhteys sijoitettuna olemiseen oli erittäin vahva. Esimerkiksi yli 50 % käytöshäiriö- tai päihdehäiriödiagnoosin saaneista 40 % psykoosi- tai bipolaarisen diagnoosin saaneista ja 28 % ADHD -diagnoosin saaneista lapsista on ollut sijoitettuna.

Yhtenä tavoitteena tulee olla, että lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välisiä raja-aitoja madalletaan. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu kiinnittää huomiota neuropsykologisesti oireilevien lasten tilanteeseen, jotka tällä hetkellä jäävät usein psykiatristen palveluiden sekä vammais- ja lastensuojelupalveluiden välimaastoon sekä vaille riittävää tukea koulunkäyntiinsä.

Kysyn

  • Onko Oulun kaupungissa tutkimustietoa huostaanottoon ajautuneiden lasten ja nuorten syistä?
  • Miten yhteistyö toteutuu terveydenhuollon (mt-palvelut) ja PPSHP:n kanssa?
  • Miten toteutuu perustason psykiatrinen hoito? Huomioidaanko perheen kokonaistilanne ja tuentarve – mitä tukimuotoja on perheelle ja lapselle?
  • kuinka usein diagnoosit jäävät tekemättä ja apua ei ole tarjolla ajoissa varhaiskasvatuksessa ja ala-ja yläkoulussa?
  • mitkä ovat tunnistamisen keinot, miten palveluohjaus tapahtuu ja mitä palveluja on tarjolla ?

Oulussa 29.03.2021

Tuija Pohjola, kaupunginvaltuutettu, SDP