Valikko Sulje

Oulun demarit konkreettisesti lasten ja vanhusten puolella

Oulun demareiden valtuustoryhmä on jättänyt kaksi talousarvioaloitetta. Toisessa aloitteessa sosialidemokraatit haluavat kumota subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, ja toisessa aloitteessa ryhmä esittää vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämistä.

Juha Sipilän johtaman hallituksen tekemien päätösten mukaisesti kunnat voivat rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta niin, että osa lapsista saa varhaiskasvatuspalveluita vain osa-aikaisesti. Oulu on päättänyt ottaa rajauksen käyttöön, vaikka moni muu kunta on päätynyt lasten edun nimissä toisenlaiseen ratkaisuun. Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki ei rajaa subjektiivista oikeutta, vaan tekee vastaavan menolisäyksen ensi vuoden määrärahoihin.

Ryhmä ottaa aloitteessaan kantaa myös päiväkotien ryhmälukuihin. Sosialidemokraatit esittävät, ettei yli 3-vuotiaiden lasten ja hoitajien suhdelukua kasvateta. Näin ollen yhtä hoitajaa kohden saisi olla jatkossakin vain seitsemän lasta.

Ryhmän toisessa aloitteessa kannetaan huolta kotona asuvista, runsaasti tukea ja palveluja tarvitsevista iäkkäistä henkilöistä. Vanhuspalvelulaissa mainitaan näille ihmisille nimettävä kunnan vastuutyöntekijä, jonka puoleen vanhukset voivat tarvittaessa kääntyä.

Sosialidemokraatit muistuttavat aloitteessaan, että vanhukset tuntevat usein itsensä turvattomiksi asuessaan yksin ja kotiin tuotavien palveluiden varassa. Vastuuhenkilön nimeäminen loisi osaltaan kaivattua turvaa.

Sosialidemokraatit muistuttavat, että päivittäisiin rutiineihin tukea tarvitsevat vanhukset ja pienet lapset ovat ryhmiä, jotka eivät pidä ääntä puolestaan. Palveluiden vieminen heiltä ei paranna kaupungin taloudellista tilannetta, mutta aiheuttaa kohtuutonta haittaa muutoinkin haastavassa tilanteessa eläville oululaisille.

 

Sanna Husa

 

mies ja mummo