Valikko Sulje

Pirjo Sirviö: Paljon porua palkkiosäännöstä

sirvio_pirjo_99T5367ter_web

Oulun kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät ovat tämän vuoden aikana käsitelleen useaan otteeseen seuraavan valtuustokauden palkkiosääntöä.

Ryhmät lähtivät neuvotteluista yhteisellä ratkaisulla, jossa sovittiin valtuuston kokouspalkkiot, valtuuston puheenjohtajan palkkio, kaupungin hallituksen puheenjohtajan palkkio, lautakuntien kokouspalkkiot sekä lautakunnan puheenjohtajien palkkiot. Kuntalain mukaisesti Luottamushenkilölle suoritetaan kokous- ja kuukausipalkkiota sekä korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista ansionmenetyksistä, matkakustannuksista, sijaisten palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä maksetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lisäksi luottamushenkilölle voidaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Kaupunginhallituksen kokouksessa kokoomus halusi irrottautua yhteisestä ratkaisusta ja esitti vain tiettyihin tehtäviin kohdistuvia ”alennuksia”. Koska oli aiemmin sovittu, että ratkaisu olisi hyvä olla yksimielinen, asiaa esitin palautettavaksi ja se myös palautui.

Nyt alkaa palkkiosäännön uusi poliittinen pohdinta. Yksimielisyys on saavutettu ilmeisemmin valtuuston ja lautakuntien/johtokuntien kokouspalkkioista, 150€/115€, jos siinäkään enää pysytään. Kiistaa aiheuttaa kaupunginhallituksen, valtuuston ja kolmen suuren lautakunnan puheenjohtajien palkkiot.  Nyt on esitetty, että valtuuston pj:lla ja kolmella lautakunnan puheenjohtajalla olisi sama 3000€/kk ilman erillisiä kokouspalkkiota tai valinnaisesti 1000€/kk ja kokouspalkkiot maksetaan normaalisti, jolloin laskelmien mukaan palkkio noussee lähes samaan 3000€.  Tulevan johtamisjärjestelmän mukaan puheenjohtajat istuvat kaupunginhallituksen kokouksissa. Kumman vaihtoehdon kukin valitsee, jää nähtäväksi. Valinnan mahdollisuus tehtävään valitulla on kirjattu sääntöön tapahtuvaksi kaksi kertaa valtuustokaudessa.

Kaupunginhallituksen pj:lla esityksessä on sama entinen 6000€, ilman erillisiä kokouspalkkioita. Hänen osaltaan on esityksessä poistunut valinnan mahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että poliittinen linjaus on, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan pesti on niin haastava, ettei sitä voi hoitaa oman työn ohessa. Mikäli halutaan, että työssäkäyvä ihminen jättää työnsä, korvauksen tulee olla riittävän houkutteleva.

Oulun kunnallisjärjestön edustajisto on linjannut jo syksyllä 2014, kun johtamisjärjestelmää alettiin valmistelella, että valtuutettujen määrä on entinen 67, lautakunnan jäsenten lukumäärä pysyy samana ja esitys siitä, että vähintään puolet pitää olla valtuutettuja. Kaupunginhallituksen jäsenten osalta päätös oli, että pienennetään kokoonpanoa 13. Samassa yhteydessä keskusteltiin myös suurten lautakuntien puheenjohtajuudesta ja todettiin, että jatketaan osa-aikaisuudella. Johtamisjärjestelmän valmistelussa osa-aikaisuus on kuitenkin poistettu.

Palkkioiden käsittely synnyttää aina suuria tunteita. Lähtökohtana on ollut, että istuva valtuusto nuijii pöytää tulevien päättäjien palkkiot. Ettei päästä syyttämään omien palkkioiden nostamisesta. Vaaleja ei siis ole käyty. On muistettava, että tässä ei päätetä Sirviön palkkioista, kun sellaistakin näkökantaa on esitetty. Olen hyvelautakunnan puheenjohtajana ollut tämän kauden nk. kuukausipalkkaisena. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että hoidan omaa tehtävääni OYS:ssa vain osittain ja toisella osalla hoidan poliittisia tehtäviä. Siis saan päätyöstäni osa-palkkaa, jota kompensoidaan tällä luottamustoimesta saatavalla kuukausipalkalla. Lisäksi en saa mistään kokouksista erillisiä kokouspalkkioita, en valtuustosta, en ryhmäpuheenjohtajien kokouksista enkä lautakunnan kokouksista.

Nyt kun apulaiskaupunginjohtajat ovat pois, niin kannatan kyllä vahvempaa poliittista otetta asioiden valmisteluun. Olipa se taso tulevaisuudessa mikä tahansa, niin se ei saa olla esteenä sille, ettei työssä käyvä ihminen pysty irrottautumaan luottamustehtävän hoitamiseen. Oulu on isojen muutosten ja sopeuttamisien edessä. Sitäkö halutaan, että valmistelu nojautuu puhtaaseen virkamiesvalmisteluun ilman ennakoivaa poliittista ohjausta. Sitä varten kuntalaiset sen valtakirjan antavat ja uskovat asioiden hoidon valittujen tulevien valtuutettujen käsiin.

 

Pirjo Sirviö
Oulun kaupunginvaltuusto
SDP:n ryhmäpj.