Valikko Sulje

Pohjola ja Jurkko: Miksi hallitus kääntää selkänsä oululaisille nuorille?

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Oulu-lehdessä

Nuorille kriittisiä vaiheita ovat erityisesti peruskoulun jälkeinen syksy ja ensimmäisen työpaikan etsiminen. Nyt kun toisen asteen koulutuspaikkoja on vähennetty, moni nuori joutuu keskeyttämään opintonsa taloudellisten vaikeuksien tai muiden syiden vuoksi, ja kun nuorten työttömyys ei näytä Oulussa taittuvan, tarvitaan kaikki keinot käyttöön, ettei yksikään nuori pääse syrjäytymään.

Yhtenä tärkeänä palveluna nuorten tukemiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi on valtakunnallinen nuorten ohjaamotoiminta. Oulussa sitä tarjoaa Byströmin nuorten palvelut. Matalan kynnyksen palvelusta nuoret saavat apua ja ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja ongelmista selviytymiseen. Oulussa palvelu myös jalkautuu meneillään oleviin kutsuntoihin, jossa jokainen kutsuntaikäinen nuori mies kohdataan, ja tarpeen vaatiessa sovitaan jatkotoimista.

Maan hallitus on hienosti varannut ensi vuoden budjetissa määrärahaa ohjaamotoiminnan vahvistamiseksi. Oulu ei saamiemme tietojen mukaan ole saamassa tätä rahaa. Perusteluna on, että ”olette jo hoitaneet tätä asiaa hyvin”. Tämä on uskomatonta: meitä siis rangaistaan siitä, että hoidamme asiaa hyvin!

Toki olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta emme voi paukutella tyytyväisinä henkseleitä. Tilastot kertovat, että keski-iältään nuoressa kaupungissamme nuorisotyöttömyys on maan keskiarvoa korkeampi, ja meillä on iso joukko pelkän toimeentulotuen varassa eläviä nuoria. Byströmin palvelut ja etsivä nuorisotyö tarvitsevat kipeästi lisää henkilökuntaa pystyäkseen aidosti auttamaan nuoria.

Meillä Oulussa on oikea tarve, ja myös oikeus, tähän valtion tukeen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Valtion osoittamilla rahoilla on tavoitteena mm. kehittää nuorille tarkoitettuja työvoimapalveluita sekä uusi, psykososiaalisen tuen palvelupaketti, jonka avulla pyritään torjumaan nuorten työ- ja toimintakyvyn ongelmia ja työllistymisen esteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Meillä on olemassa tietoa ja hyviä kokemuksia siitä, miten nuoren ihmisen polkua peruskoulusta työelämään tuetaan niin, ettei hyvä kehitys missään vaiheessa pääse katkeamaan. Pelkällä hyvällä tahdolla tähän ei pystytä, vaan palveluihin on oltava riittävä rahoitus. Yksi, vielä käyttämätön keino olisi laajentaa oppivelvollisuutta toisen asteen koulutukseen. Tämä tehokkaaksi osoittautunut työllistymistoimi on jo otettu käyttöön monissa Euroopan maissa.

Arvoisa pääministeri! Vetoamme Teihin, että nuorten kaupunki Ouluun kohdennetaan ohjaamotoimintaan budjetissa 2018 varattuja määrärahoja.

Tuija Pohjola, Oulun kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen, Sd.

Kati Jurkko, Oulun kaupunginhallituksen ja -valtuuston varajäsen, Sd.

opiskelu