Valikko Sulje

Puoluekokousedustajiksi tähtäävät esittelyssä

kuva-SDP

SDP:n seuraava puoluekokous pidetään Lahdessa 3. – 5.2.2017. Oulun piiristä kokoukseen lähtee yhteensä 23 edustajaa. Oulun kaupungista edustajia valitaan 9. Valinnat tehdään jäsenvaalilla.

Pyysimme Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n puoluekokousehdokkaita (19 ehdokasta) esittelemään itsensä kahden kysymyksen avulla. Kysymykset ja vastaukset löytyvät alta.

Puoluekokousedustajien vaalissa äänivaltaisia ovat kaikki kevään jäsenmaksun 30.6. mennessä maksaneet SDP:n jäsenet, vapaajäsenet ja jäsenmaksuista vapautetut.

Äänivaltaiset voivat äänestää sähköisesti 16.10. asti. Sähköinen äänestys on helpoin ja SDP:n piirijärjestölle edullisin vaalitapa. Niille, jotka eivät äänestä sähköisesti, lähetetään vaalimateriaali kotiin postitse.

Voit kysyä lisää äänestyksestä esimerkiksi SDP:n piirin toiminanjohtajalta Terhi Mustakankaalta (terhi.mustakangas(at)sdp.fi).

Tätä me kysyimme:

1. Miksi haluat puoluekokousedustajaksi?

2. Mainitse jokin asia- tai linjakysymys, johon haluat erityisesti ottaa kantaa kokouksessa? Miksi aihe on sinulle tärkeä?

Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n ehdokkaat ovat (nimen yhteydessä mainittu myös ehdokasnumero, ikä ja nimike):

2 Aalto Mikko, 61 vuotta
kirurgian erikoislääkäri

1. Haluan vaikuttaa maailman kaikkien ihmisten hyvinvointiin erityisesti sotien ja äärimmäisen köyhyyden voittamiseksi.

2. SDPn ja Suomen Tasavallan toiminnan NATOn lakkauttamiseksi ja syyllisten saattamiseksi oikeuteen.

Toiminnan Suomen työväen elämän parantamiseksi keinoilla jotka parantavat maailman kaikkien ihmisten hyvinvointia.
Esimerkiksi reaalisesti toteutuvan minimipalkan nostamiseksi kaikkialla maailmassa niin ettei olisi talodellisia paineita siirtää tuotantoa sinne missä työväki joutuu työnsä halvimmalla myymään, eikä tarvetta lähteä niistä maista paremman elämän perään rikkaampiin maihin.

3 Holtinkoski Jukka, 60 vuotta
eläkeläinen

1. Olisihan se mukavaa olla juhlistamassa ja edustamassa Oulun piiriä puoluekokouksessa, kun kohdallani kolmenkymmenen vuoden puoluejäsenyys täyttyy tänä vuonna.

2. Jos Antti Rinne lupautuu puheenjohtajaehdokkaksi seuraavalle 2-vuotiskaudelle niin olen      Antti Rinteen valinnan kannalla. Ja toinen kelpo mies puolueen puheenjohtajaksi olisi Antti Lindman. Taitettu indeksiasia on kiinnostanut minua jo pitkään. Ja siinä päätöksessä haluaisin olla mukana vaikuttamassa olenhan itsekin eläkkeellä.

4 Husa Sanna, 36 vuotta
järjestötoimitsija

1. Puoluelukokouksessa määritellään SDP:n poliittinen suunta, ja siellä on käsittelyssä myös tärkeitä puolueen järjestötyöhön liittyviä asioita. Haluan olla mukana vaikuttamassa päätöksiin, joita noudattamalla seuraavat vuodet edetään.

2. Työllisyyteen ja työelämään liittyvät linjaukset ovat olleet SDP:lle aina tärkeitä.  Tällä hetkellä, porvaripolitiikan tiukassa puristuksessa, ne on nostettava kuitenkin erityisen näyttävästi esille. Samalla perusteella koko koulutuskentän tulevaisuus on tärkeä aihe.

Toivon myös, että SDP on puoluekokouksen jälkeen selkeämmin ympäristöasioista huolehtiva puolue.

7 Kainulainen Markku, 68 vuotta
sosionomi, eläkeläinen

8 Keskisärkkä Kauko, 29 vuotta
järjestösihteeri

1.Haluan olla mukana tekemässä puolueen yhteistä suuntaa kohti 2020-lukua. Puoluekokouksessa tulisi nyt eritoten keskittyä aloitteiden ja ohjelmien sisältöön ja siihen että ne olisivat eteenpäin katsovia. Uskallettaisiin tehdä rohkeita avauksia liittyen sosiaaliturvaan, oppimiseen ja ihmisten jaksamiseen. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on koventunut ja ihminen on unohdettu keskiöstä. Lähes jokainen Suomen hallituksen päätös on heikentänyt ihmisen toimeentuloa ja hyvinvointia, riippumatta siittä onko hän lapsi, opiskelija, työtön, työssäkävijä tai eläkkeellä. Suomi tarvitsee sosialidemokraattisia arvoja ja oikeudenmukaisuutta oikeiston kovan kapitalismin vastapainoksi.

2. Yhä useammat aikuiset ja ainakin allekirjoittanut näkee vapaa-ajan hyvin tärkeänä, tasapainottavana osana päivittäistä elämää. Yhteiskunta on tullut entistä kiireisemmäksi, stressitasot ovat nousseet ja ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt. Siksi onkin tärkeää miettiä miten työ, perhe-elämä ja vapaa-aika sovitetaan hyvin yhteen. Työntekijöiltä ei voida odottaa jatkuvaa päivystystä puhelinluurin luona, vaan kaikilla on oltava mahdollisuus irrottautua töistä, viettää aikaa perheen kanssa ja harrastaa.

9 Kitinoja Ritva, 70 vuotta
eläkeläinen

10 Komminaho Liisa, 29 vuotta
puheenjohtaja

11 Lappalainen Jukka, 65 vuotta
eläkeläinen

1. Haluan ajaa, että Sosiaalidemokraattinen puolue on jatkossakin arvoihin pohjautuva kansanliike.

2. En hyväksy palveluiden pakkoyhtiöittämistä. Sote uudistuksen muutoksessa henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu on varmistettava ja ihmisten on saatava arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti. Vanhustenpalvelut on saatava kuntoon. Ikäihmisillä on oikeus elää kunniallinen vanhuus. Vanhustenhoidon palvelu- ja hoitoketjut on saatava yhtenäiseksi. Palveluiden on ylläpidettävä terveyttä ja ikääntyneiden toimintakykyä. On päästävä eroon viimeisten elinvuosien muuttokierteestä ja tuotava tarpeiden mukainen hoiva ja hoito sinne, missä vanhus asuu. Ihmisarvoa kunnioittava saattohoito tulee olla jokaisen oikeus tasavertaisesti.

12 Lappeteläinen Heli, 45 vuotta
toiminnanjohtaja

1. Haluan osaltani vaikuttaa puolueen linjaan ja sitä kautta koko Suomen tulevaisuuteen. Tulevat vuodet ovat Suomen historiassa merkittäviä, kun sote- ja maakuntauudistus tulevat käytännön tasolle toteutettavaksi. Erityisesti nyt on aika vaikuttaa sen suuntaan.  Veisin puoluekokoukseen mukanani myös naistyön näkökulmaa. Vaikka Suomi onkin monella saralla tasa-arvon mallimaa, ei työtä sen edelleen kehittämiseksi pidä väheksyä.

2. Nuorten, erityisesti nuorten aikuisten, elämänpiiriin kuuluvat asiat ovat minulle läheisiä: koulutus, asuminen, työllisyys, perhepolitiikka… Aikuistuva nuori tarvitsee yhteiskunnalta vielä paljon tukea tasapainoisen ja osallisuutta edistävään elämään. Nykyhallituksen leikkauspäätökset koskevat erityisesti nuoriin aikuisiin, heidän mahdollisuuttaan rakentaa hyvää tulevaisuutta täytyy edistää.

Myös järjestötyö on minulle tärkeää. Järjestöjen rooli sekä ennaltaehkäisevässä matalan kynnyksen toiminnassa että yhä enemmän (lähi)palvelujen tuottajana on turvattava myös alkavassa sote-alan murroksessa. Järjestöjen tekemä työ ja vaikutukset jäävät omalle alueelle, monikansallisten yhtiöiden viedessä voittonsa pois Suomesta.

13 Närhi Tarja, 59 vuotta
työnohjaaja

1. Haluan olla vaikuttamassa SDP:n toimintaan ja olla mukana kehittämässä puoluetta vastaamaan tätä päivää. Maailma on muuttunut ja samalla myös puolueen on muututtava. Oppositiokaudella virinnyt aktiivisuus uudenlaisen politiikan tekoon, on antanut lisäpotkua toimimaan yhdessä puolueen parhaaksi. Demareiden Kättä päälle-Yhteisen vastuun sopimus oli erinomainen aloitus yhteisvastuullisuuteen ja aitoon vuoropuheluun politiikassa. Tällaisen toiminnan toivoisin jatkuvan.

 2. Minulle tärkeitä asioita ovat työllisyyspolitiikka ja sote-uudistus, joihin haluan vaikuttaa.

Sote-uudistus etenee vauhdilla ja hallituksen nihkeä suhtautuminen opposition mukana oloon huolestuttaa. Hallituksen esitys, että julkiset peruspalvelut pakkoyhtiöitetään ja alistetaan kilpailulle yksityisten palvelutuottajien kanssa, huolestuttaa todella paljon. Erityisesti se, että ihmisiltä kerätyt verovarat valuvat yksityisten globaalien veroparatiisiyhtiöiden voitoiksi. Myös järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuudet hyvinvointipalveluiden tuottamisessa voi jatkossa heikentyä.

Henkilöstön tilanne muutoksessa on vielä täysin avoin. Muutos koskee noin 220 000 työntekijää. Mietityttää se, että kohdellaanko heitä oikeudenmukaisesti tässä suuressa siirrossa. Miten heidän palkka ja muut työsuhteen ehdot toteutuvat.

Terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja perusterveydenhuoltoon on pitkät jonot. Miten nämä jo olemassa olevat ongelmat ratkaistaan uudistuksessa. Itse olen ollut koko valmistelun ajan eniten huolissani sosiaalipalveluista. Miten lastensuojelu ja vanhuspalvelut tullaan järjestämään tulevaisuudessa. Keskustelu terveyspalveluista on ymmärrettävästi vienyt tilaa, mutta kyseessä on myös sosiaalipalveluita koskeva uudistus.

Työllisyyspolitiikkaan on pakko ottaa kantaa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut varsinkin yli 50 vuotiaiden kohdalla. Myös nuorisotyöttömyys kurjistaa nuorten elämää. On luotava sellaiset olosuhteet, että saadaan uusia työpaikkoja. Monen työttömän kohdalla syy työttömyyteen on yksinkertaisesti se, että työtä ei ole. Koulutus ja osaaminen ovat kunnossa ja silti töitä ei vain löydy. Työttömyysturvan heikentäminen ei ole oikea ratkaisu työllisyyden parantamiseksi.

14 Ollikainen Joni, 21 vuotta
opiskelija

1. Haluan päästä vaikuttamaan puoluekokouksessa käsiteltäviin asiakirjoihin ja tuoda esiin arvokkaina pitämiäni asioita. Koen tärkeäksi puolustaa heikommassa asemassa olevia ja puhua heidän puolestaan.

2. Minulle tärkeitä asioita ovat erityisesti terveydenhuollon kehittäminen ja sosiaaliturvan sekä eläkkeiden riittävän tason takaaminen. SDP:n täytyy pitää huolta, että tavallisten ihmisten asema turvataan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Vanhuspalvelut tarvitsevat tässä erityistä huomiota, sillä hallituksen kaavailemat rajut heikennykset mm. hoitajamitoitukseen asettavat ikäihmiset kohtuuttomien leikkausten kohteeksi. Tavallisten ihmisten hyvinvointi on nostettava keskiöön. Ihmisten riittävä toimeentulo ja korkeatasoinen julkinen terveydenhuolto ovat minulle erittäin tärkeitä asioita, joiden puolesta haluan olla puhumassa.

15 Pohjola Tuija, 62 vuotta
projektipäällikkö, liikuntaneuvos

17 Reinikainen Heikki, 59 vuotta
ohjelmistosuunnittelija

18 Salmi Mikko, 41 vuotta
päätoimittaja, pastori

1. Olen ollut puoluehallituksessa käsittelemässä kaikkia puoluekokousaloitteita, joten minulla on tarkka käsitys siitä, mitkä asiat ovat kokousagendalla. Haluan olla valitsemassa toimivaa puoluejohtoa, jossa on sopiva sekoitus ay-taustaisia toimijoita sekä muita sosialidemokraattisen aatemaailman omaavia ihmisiä. Juuri nyt puolue tarvitsee energisen ja yhteistyökykyisen puoluejohdon, joka voittaa sekä kuntavaalit 2017 että eduskuntavaalit 2019. Jotta Suomea voi muuttaa oikeudenmukaisempaan suuntaan, tarvitsemme kansan mandaatin valtaan. Tämän lisäksi haluan, että puoluekokous hyväksyy ajatuksen SDP:stä feministisenä liikkeenä ja vahvana tulevaisuuspuolueena.

2. Haluan, että SDP:n uusi periaateohjelma on innostava ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Olen ollut mukana periaateohjelmatyön valtuuskunnassa. Ohjelmaluonnoksessa on yksi minun tekemä muotoilu tulevaisuuden Suomesta. Tässä ajatukseni tiivistettynä:

Vuonna 2030 Suomi on tunnettu oikeudenmukaisena
yhteiskuntana, jossa ihmisiä ja luontoa kohdellaan
reilusti ja vastuullisesti. Suomessa on innostava
ilmapiiri, joka antaa persoonan kasvulle ja
yritteliäisyydelle tilaa ilman pelkoa syrjinnästä tai
epäoikeudenmukaisuudesta. Suomalaiset voivat
luottaa, että hädän hetkellä kukaan ei jää yksin.

19 Sirviö Pirjo, 61 vuotta
erikoissairaanhoitaja, tutkimuskoordinaattori

20 Tiainen Tanja, 40 vuotta
FM, aluepäällikkö

1. Aktiivisena toimijana haluan olla mukana päättämässä puolueen keskeisimmistä henkilövalinnoista, politiikan sisällöistä, linjauksista ja periaatteista puoluekokouksessa. Haluan vaikuttaa myös siihen, että puolueen toiminnassa asioista puhuttaisiin niin, että sisällöt olisivat helposti kaikkien ymmärrettävissä. Toivon, että jatkossa SDP toimii enemmän aktiivisena keskustelun avaajana kuin reaktiivisena vastaajana. Haluan vaikuttaa lisäksi siihen, että alueiden ääni näkyy ja kuuluu koko puolueen toiminnassa ja puoluekokouksessa.

2. Puoluekokouksessa käsitellään mm. koulutuspoliittinen linjapaperi. SDP on sivistyspuolue ja koulutuspoliittiset asiat ansaitsevat erityistä panostusta aina, mutta erityisesti nyt kun leikkaukset kohdistuvat nimenomaan koulutukseen. Mielestäni varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen ovat ensisijaisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

21 Tuppurainen Tytti, 40 vuotta
FM, kansanedustaja

1. Puoluekokouksessa päätetään SDP:n linjasta. Puoluekokouksen päätökset ovat pohja SDP:n tavoitteille tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, joten niillä on merkitystä myös koko Suomen kannalta. Puolueen jäsenenä haluan olla mukana päättämässä SDP:n poliittisesta linjasta.  

2. Meille pohjoissuomalaisille sosialidemokraateille on tärkeää tuoda esiin alueemme erityiskysymyksiä, muun muassa arktisen alueen kehittämistä. SDP on koko maan puolue. Meillä on oltava uskottava talouspolitiikka sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Arvojemme pohjalta haluan puolustaa työllisyyttä ja heikommassa asemassa olevia,  pitää huolta julkisista palveluista sekä tulonjaon ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisemisestä. Tänä päivänä on tärkeä vaatia nollatoleranssia rasismille ja vihapuheille sekä muistuttaa ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen merkityksestä.

22 Vartiainen Maarit, 42 vuotta
sosionomi, koulunkäynninohjaaja

1. Haluaisin vaikuttaa demareiden linjoihin ja nostaa esille kuntatyöntekijöiden tuskan säästöjen keskellä. Kuntatyöntekijäkin on tasa-arvoisen kohtelun arvoinen, kuten jokainen!

2. Koulutuksen arvostus on saatava palautettua. Koulutuksesta on säästetty jo useiden vuosien ajan lupauksista huolimatta. Pisa-tutkimusten tippuneet tulokset eivät muuttaneet tilannetta, yhä säästetään. Osaaminen on suuri valttimme! Kuntatyöntekijöihin kohdistuvat säästöt eivät saa olla enää jatkossa suurempia kuin muihin kohdistuvat. Haluan korostaa, että SDP on työntekijöiden ja heidän perheittensä sekä vähempiosaisten asialla. Myös demokratia ja osallisuus kunniaan!

23 Voutilainen Seppo, 70
lääkäri, eläkeläinen

1. SDP oli aikaisemmin selvä ajatusjohtaja ja aloitteentekijä laajoissa sosiaalipoliittisissa linjauksissa sekä mm. peruskoulu-, kansanterveys- ja päivähoitouudistuksissa. SDP on menettänyt tämän tiennäyttäjän roolin ja ajautunut pitkälti vanhojen rakenteiden ja menettelyjen turvaajaksi, muiden aloitteisiin reagoivaksi ei-puolueeksi. SDP:n on astuttava nyt takaisin eturiviin. Meidän on paneuduttava eteen tuleviin suuriin uudistustarpeisiin etukäteen ja otettava aloite käsiimme. Se edellyttää kovaa ja asiantuntevaa työtä, myös tiukkaan asiapohjaan tukeutuvaa ohjelmatyötä.

2. Eriarvoisuuden torjuminen. Entiseen pidättäytyminen on tehnyt esim. terveydenhuollostamme lyhyessä ajassa kahden kerroksen järjestelmän, joka kuuluu läntisten teollisuusmaiden eriarvoisimpiin. Edellisen eduskuntavaalikauden alussa demareilla oli sote-uudistuksesta vastaava peruspalveluministeri, mutta metsään mentiin heti alussa. Tämä mahdollisuus hukattiin, koska meillä ei ollut selkeää toteuttamiskelpoista ohjelmaa sote-uudistuksen pohjaksi.

 

Muista puolueosastoista Oulun vaalialueella ehdolla ovat:

5 Huuki Jaakko

6 Jääskö Jorma

16 Rantanen Vesa