Valikko Sulje

Sanginjoen ulkometsien suojelualue – Oulun luontolahja?

Sirviö Pirjo-1

Kirjoitus on julkaistu aiemmin sanomalehti Kalevassa.

Sanginjoen ulkometsien suojelu on ollut koko poliittisen urani ajan jollakin tavalla päättäjien käsittelyssä. Edellisellä valtuustokaudella esitettiin alueelle perustettavaksi kansallispuistotasoinen suojelualue, ja suojelualueen ulkopuolisen metsätalousalueen hoidossa lähtökohtana olisi virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.  Tämä ei silloiselle valtuustolle sopinut ja sangen värikkäiden äänestysvaiheiden jälkeen esitystä ei yhden äänen enemmistöllä hyväksytty.

Uudelle valtuustolle Sanginjoen ulkometsät on jälleen tulossa käsittelyyn. Nyt esitetään jälleen, että Sanginjoen ulkometsään perustettaisiin 1127 hehtaarin luonnonsuojelualue. Ympärillä olevaa aluetta hoidettaisiin alueen kaupungin metsien hoitosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Metsiä Oulussa riittää kyllä hakattavaksi asti.

Olen aistinut, että asiasta on jälleen ja valitettavasti tulossa päätöksentekoon eipäs-juupas asetelma. Tuolloin on vaarassa, etteivät päättäjät jaksa perehtyä itse asiaan eivätkä asian perusteisiin, vaan lähtökohtana on jo valmis asenne ympäristön suojelua vastaan – oma tai ryhmän nokkamiesten muovaama. Tuolloin usein unohtuu se tosiseikka, ettei kaupunkia eikä sen luonnonvaroja ole tehty palvelemaan vain yhtä sukupolvea. Oulua tehdään meidän lapsille, meidän lapsenlapsille ja heidän lapsilleen.

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen ei pidä olla päättäjille itsestään selvyys. Valtuutetut ovat vastuullisia siitä, että myös luontoa ja maisemaa on suojeltava. Tähän heitä velvoittaa mm. luonnonsuojelulaki. Tampereen kaupunki on vienyt asiaa eteenpäin tekemällä koko kaupunkia koskevan luonnonsuojeluohjelman.

Näin pitkään mukana olleena valtuutettuna toivoisin hartaasti, että uusi valtuusto tarttuisi meille tarjottuun hyvän tekemisen vaihtoehtoon ja Suomi 100- juhlavuoden kunniaksi Sanginjoen ulkometsien suojelualue – Oulun Nuuksio-  olisi Oulun kaupungin lahja juhlivalle isänmaallemme.

 

Pirjo Sirviö
kirjoittaja on Oulun demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja