Valikko Sulje

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Joni Meriläinen piti ryhmän puheenvuoron maanantaina 27.11. pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa missä käsiteltiin Oulun kaupungin talousarviota vuodelle 2024 ja tehtiin talousarviomuutosesitykset mistä äänestetään maanantaina 11.12. pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Tässä Joni Meriläisen pitämä ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraavat,

Nuorissa on tulevaisuus. Tämä on täysin totta eikä mikään turha sanonta. Tulevaisuusbarometrin mukaan kuitenkin vain 34 prosenttia nuorista odottaa innolla tulevaisuutta ja näkee siellä paljon mahdollisuuksia. Luku on todella hälyttävä. Toisaalta sama barometri kertoo kuitenkin, että nuorilla on suuri kiinnostus tulevaisuutta kohtaan. Meidän ei tule lannistaa heitä vaan kannustaa heitä vaikuttamaan ja tuomaan ajatuksiaan julki.

Tässä tilanteessa pitäisikin kaikin keinoin pyrkiä vahvistamaan nuorten tulevaisuudenuskoa ja tukemaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Nuoriin kohdistuu yhteiskunnassa jo paljon odotuksia. Heitä tarvitaan paitsi tulevaisuuden veronmaksajiksi, myös huolehtimaan vanhemmista ikäpolvista ja ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia. Hallituksen nuoriin kohdistuvat leikkaukset ovatkin paitsi inhimillisesti kestämättömiä, myös lyhytnäköinen valinta, joka tulee myöhemmin yhteiskunnalle ja myös Oulun kaupungille sekä oululaisille kalliiksi. Toivommekin, että tehdäänpä valtioneuvoston tasolla mitä tahansa niin Oulussa panostetaan nuoriin hyvässä yhteistyössä yli puoluerajojen.

Lisäksi henkilöstö varhaiskasvatus- ja koulumaailmassa kokee kuormittuneisuutta lasten ja nuorten ongelmien kasvaessa. Nuoriin liittyen tulemmekin jossain vaiheessa tekemään tärkeitä päätöksiä Oulussa nuorisopalveluiden sijoittamisen ja organisaation suhteen. Tässäkin asiassa on äärimmäisen tärkeä kuulla henkilöstön mielipidettä.

Myös ikäluokkia tulee miettiä tarkkaan, mihin nuorisopalveluita ja resursseja tulevaisuudessa suunnataan. Oulun ohjaamopalvelut on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisestikin ja se on palvelu, jota varmasti kannattaa entisestään kehittää. UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli tukee meitä edistämään lasten oikeuksien toteutumista.

SDP:n valtuustoryhmä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että:

  • tuen saatavuutta pitää vahvistaa niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa.
  • Myös oppimateriaalien riittävyys alakouluissa tulee saada kuntoon -> Tähän asiaan pyritäänkin saamaan parannusta talousarvioaloitteen kautta, mistä tänään kuulemme enemmän. SDP on tätä aktiivisesti edistänyt.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle – on myös meidän vastuullamme Oulun päättäjinä, että mahdollisimman harva nuori tarvitsee raskaita tukipalveluita ja heidän pahoinvointiinsa päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä erittäin tärkeässä roolissa on, miten saamme kehitettyä sujuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Yhdyspintatyölle on luotava rakenne ja toimintamalli yhdessä Pohteen kanssa tänään eikä huomenna.

Arvoisa puheenjohtaja,

SDP:n arvoihin ja tekemiseen kuuluu vahvasti se, että poliittisen päätöksenteon keskiössä on ihminen ja politiikkaa siitä huolimatta tehdään taloudellisesti kestävästi. Syksyn aikana olemme saaneet kuulla virkavastuulla, että Oulun talous ei ole vertailussa kestämättömällä pohjalla alkuunkaan, vaikka tässäkin salissa on tullut siitä erilaisia tulkintoja.

Hallituksen suunnittelemat kuntaosuuksien leikkaukset toki osuvat kipeästi myös Ouluun ja tähän täytyy reagoida. Ajattelisinkin, nyt kun olemme tehneet yhdessä kipeitäkin päätöksiä tämän vuoden aikana, niin nyt meillä on erityisen hyvät edellytykset tehdä yhteistyötä oululaisten hyvinvoinnin ja Oulun kasvun ja vetovoiman eteen.  

Tarvitsemme ME henkeä, Oulu henkeä ja sitä kuuluisaa konsensusta.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin sanoja lainatakseni ”Ei nyrkkiä pöytään, vaan kättä päälle.”

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on todella paljon hyvää.

SDP:n valtuustoryhmä on sitoutunut Oulun kaupunkia kehittäviin investointeihin. Vaikka investointien määrä on suuri, haluamme, että pitkään suunnitellut perustellut hankkeet kuten vaikkapa Asemakeskus, Elämysareena, Uimahallihankkeet ja monet muut edistyvät ripeästi. Haluamme, että Oulun monimuotoisuus näkyy isona kaupunkina, jolla on omat erityispiirteensä kuten vetovoimaisen elävän kaupunkikeskustan lisäksi maaseutumainen asumismahdollisuus. Palveluiden saavutettavuus on tärkeää. Siinä toimivalla ja kattavalla joukkoliikenteellä on tärkeä rooli.

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvinvoinnin edistäminen on noussut yhdeksi keskeiseksi teemaksi kuntapolitiikassa. Koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen on tässä erityisen tärkeää, onhan se parasta ennalta ehkäisevää työtä. Yksi erittäin tärkeä kysymys onkin, mitä on jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja miten sitä Oulussa teemme. Oulu on tässä selvästi oikealla polulla, mistä saimme hyvän osoituksen, kun Oulun kaupunki vastaanotti viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kunniakirjan ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa.

Tähän aiheeseen liittyen onkin tulossa SDP:n ryhmän jäseneltä ponsiesitys, jolle toivomme laajaa tukea, että voimme jatkossa toimia vieläkin paremmin.

Hyvinvoinnin edistämisessä SDP:n ryhmä haluaa korostaa:

  • järjestöjen roolia ja heille tilojen mahdollistamista 
  • liikunnan ja liikuntapaikkojen merkitystä
  • Kulttuurin ja teatterin merkitystä. Teatterin rahoituksen korotusta olemmekin aktiivisesti edistäneet, kiitos kaupunginhallitukselle löydetystä kompromissista.

Henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on kaupungille voimavara.  Meille on kantautunut korviimme tyytymättömyyttä työterveyspalveluun ja sen tasoon, joka koetaan huonommaksi kuin aiemmin.

Tähän liittyen tulemme varmasti tulevaisuudessa vaatimaan parannusta.

Kaikkea meille ja oululaisille tärkeää ei yhteen puheeseen mahdu, mutta peräänkuulutamme hyvää mahdollisimman avointa yhteistyötä niin poliitikkojen, puolueiden kuin virkamiesten kanssa. Meillähän on kuitenkin sama suunta? Oululaisten hyvinvointi ja Oulun menestys! 

Lämmin kiitos kaupungin työntekijöille hyvin tehdystä työstä. Lämmin kiitos myös koko valtuustolle sekä tärkeille yhteistyökumppaneille ONElle, vanhusneuvostolle sekä vammaisneuvostolle. Ensi vuonna yhteistyö jatkuu Oulun ja oululaisten eteen.

SDP:n valtuustoryhmä toivottaa kaikille oikein hyvää joulun odotusta.

Joni Meriläinen,

SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja