Valikko Sulje

Sote-muutoksella saavutettavia ja laadukkaita palveluja yhdenvertaisesti

Kuvassa ikäihminen pyörätuolissa ja vieressä mies.

Sosialidemokraatit toimivat jokaisella hyvinvointialueella sen puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat. Me haluamme, että suomalaiset ovat yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella korostuu erityisesti palveluiden saavutettavuus ja laatu, henkilöstön asema ja hyvinvointi, kustannusten hallinta sekä hyvinvointialueen demokratia. Sosialidemokraatit haluavat pitää hyvinvointialueen palvelut pääosin julkisesti tuotettuna. Yksityistä sektoria tarvitaan osaltaan täydentämään julkisesti tuotettuja palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat yhteiskunnan tasa-arvon ja turvallisuuden mittari. Laadukkaiden palveluiden on oltava kaikkien saatavilla esimerkiksi ihmisen varallisuudesta, iästä tai digitaalisista taidoista riippumatta.

Oulun Demarit tulevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella edistämään saavutettavien palveluiden järjestämistä, korostamaan ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä, pitämään palveluiden järjestämistä ja tuottamista suunniteltaessa ihmisten tarpeet keskiössä, varmistamaan hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisen, varmistamaan kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua sekä turvaamaan pelastustoimen resurssit.

Järjestetään saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat yhteiskunnan tasa-arvon ja turvallisuuden mittari. Laadukkaiden palveluiden on oltava kaikkien saatavilla varallisuudesta, iästä tai digitaidoista riippumatta. Sosialidemokraatit haluavat pitää hyvinvointialueiden palvelut pääosin julkisesti tuotettuina.

Ennaltaehkäisevät toimet tuovat terveyttä ja säästöjä

Hoitaja- ja lääkäripalveluita sekä sosiaalipalveluita on tarjottava mahdollisimman lähellä ihmistä. Laajoja palveluita tarjoavien sosiaali- ja terveyskeskusten sijainnit on suunniteltava niin, että niihin kulkeminen on helppoa alueen asukkaille. Kiireettömän hoidon arviointiin on päästävä seitsemän päivän sisällä, niin fyysisissä kuin psyykkisissä ongelmissa. Liikkuvia palveluita on kehitettävä ja kokeiltava rohkeasti. Pelastustoimen on saavutettava kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat kohtuullisessa ajassa. Uudistus ei saa huonontaa näitä palveluita, vaan päinvastoin niitäkin on kehitettävä määrätietoisesti.

Lähtökohtana ihminen

Palveluiden lähtökohtana tulee aina olla ihminen. Palvelut ovat ihmistä varten. Palveluita on sijoitettava niin, että ihmiset saavat kattavasti apua niin sanotusti yhdeltä luukulta. Koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota hoidon jatkuvuuteen ja palvelupolkuihin. Laadukkuuden tärkeä mittari on se, että hoitoa tarjotaan oikea-aikaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palvelut voivat olla laadukkaita vain jos niitä tuottaa osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Palkka on tärkeä asia jokaiselle työntekijälle, joten palkkauksen kilpailukykyisestä tasosta on huolehdittava. Onnistunut johtaminen on merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava asia. Johtamiskulttuuri juurtuu hyvinvointialueelle sen ensimmäisinä toimintavuosina. Hyvä henkilöstöpolitiikka helpottaa henkilöstön saatavuutta ja rekrytointia. On tärkeää, että niin hyvinvointialueen sisällä kuin valtakunnallisestikin alan koulutusta on riittävästi.

Varmistetaan kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua

Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa ja asukkaita yli 400 000. Hyvinvointialueella on huolehdittava siitä, että eri organisaatiot, henkilöstö ja palveluiden käyttäjät pääsevät vaikuttamaan hyvinvointialueiden palveluihin. Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston lisäksi on perustettava erilaisia kuntalaisraateja. Vaikutuskanaviksi on luotava erilaisia palautejärjestelmiä niin alueen asukkaille, työntekijöille kuin erikseen palveluiden käyttäjillekin.

Pelastustoimen resurssit on turvattava

Pelastustoimen henkilöstöresurssit on turvattava hyvinvointialueella niin operatiivisessa toiminnassa kuin varautumisen osalta. Sopimushenkilöstön vähentyvä määrä asettaa haasteen lisätä vakinaista henkilökuntaa pienemmille paikkakunnille paikkaamaan henkilöstövajetta sekä turvaamaan operatiivinen lähtövalmius. Yhteistyömuotoja ensihoidon ja pelastustoimen osalta tulee kehittää ennakkoluulottomasti saavuttaaksemme synergiaetuja esimerkiksi tilakysymysten, mutta myös operatiivisen toiminnan osalla niin ensihoidossa kuin onnettomuus- ja sammutustoiminnan osa-alueilla sekä varautumisen yhteistoimintalueella.

Lue vaaliteemoistamme tarkemmin tämän linkin kautta