Valikko Sulje

Oulun SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa

Kuvassa Oulun SDP:n valtuustoryhmän jäseniä.

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontuu parhaillaan käsittelemään kaupungin talousarviota vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmia vuosille 2023-2024.

Tänään 29.11.2021 pidetään ryhmäpuheenvuorot sekä tehdään muutos- ja ponsiesitykset valtuutettujen toimesta.

Pirjo Sirviön ryhmäpuheenvuorossa korostettiin mm.
omaishoidettavien palvelutarpeiden päivittämistä, Linnanmaan uimahallin rakentamisen aikaistamista, lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden määrärahan riittävyyttä, esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamista sekä henkilöstön hyvinvointiin / työolosuhteisiin panostamista.

Lue koko puheenvuoro tästä alta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Keskityn tässä puheessani käsittelyssä olevaan talousarvioon, enkä lähde erikseen luettelemaan SDP:n arvoja, jotka todellakin ovat itselleni äärimmäisen tärkeitä: vapaus, se, että eri ihmiset ovat jakamattomasti tasa-arvoisia sekä oikeudenmukaisuus pelaa kaikessa toiminnassa.

SDP:n valtuustoryhmä on tehtyyn talousarvioon ja siitä syntyneeseen kaupunginhallituksen käsittelyyn tyytyväinen. Meille tärkeitä nostoja olivat omaishoidettavien palvelutarpeiden päivittäminen ja samalla se, että turvataan omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestäminen. Saimme sen läpi kaupunginhallituksen käsittelyssä, kiitos yksimielisyydestä.

Samoin kiitämme Linnanmaan uimahallin rakentamisen aikaistamisesta, josta myös saatiin yksimielinen päätös, kuten kaupunginhallituksen pj totesikin. Keskustakin tuli kipuillen mukaan yhteisrintamaan, kuten valtuutettu Kolmonen täällä totesikin. Oulu on city eikä syrjäkylä.

Kiitämme osaltamme myös siitä, että saimme pitkällisen pohdinnan jälkeen hyvinvointipalvelujen talousarvion kohdilleen ja sen 3 M€:n lisäyksen kirjatuksi kaupunginjohtajan esitykseen. SDP:n valtuustoryhmä toivoo tätä lisäystä käytettävän lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, kun lautakunta käsittelee käyttösuunnitelmaa 2022.

Esteettömyyskoordinaattorin toimen perustaminen on ollut pitkään vireillä. Edellinen kaupunginhallitus käsitteli sitä toukokuussa, mutta eri puolueiden aloitteista huolimatta tehtävää ei ole saatu perustetuksi. Siksi esitys esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamisesta uusitaan myös SDP:n taholta tässä kokouksessa.

SDP:n valtuustoryhmä jakaa huolen osaajien saamiseksi Ouluun. Pulaa on hyvinvointipalveluissa lähinnä sairaanhoitajista, mutta myös muista ammattiryhmistä. SDP:n valtuustoryhmä on myös erittäin huolissaan varhaiskasvatuksen osaajien vajeesta Oulun kaupungissa. Mikä olisi valtuustolta sellainen päätös, joka nostaisi Oulun työnantajaprofiilia, niin että myös nämä eniten osaajista kärsivät palvelualat olisivat sellainen työpaikka, josta suorastaan kilpaillaan. Työntekijöiden henkilöstöetuuksien palauttaminen 2023 alusta vuoden 2019 tasoon on yksi sellainen päätös, mutta tarvitaan suurta huomiota myös työoloihin ja henkilöstön arvostamiseen kuulemalla ja kuuntelemalla heitä, kun työoloja kehitetään.

Valtuusto valmistelee uutta strategiaa, jonne toivoisimme lisättäväksi sen, ettei Oulu säästösyistä lomauta eikä irtisano työntekijöitään. Jo tällä olisi positiivinen viesti, kun muutoin hallintokunnissa kipuillaan alati siitä, että miten saada syntymään säästöjä toiminnassa.

Osa Oulun kaupungin työttömistä potee mielenterveys-ja päihdeongelmia, joihin on tartuttava entistä tehokkaammin. Muuten työllisyyteen on budjetissa panostettu kiitettävästi. Valtuustolle voisi tuoda puolivuosittain tietoa siitä, miten resurssien lisääminen on auttanut. Mittareina voisi olla työttömien määrän lasku sekä kuntaosuuksien nk. sakkomaksujen tuntuva aleneminen. Lisäksi tulee seurata, että työttömät eivät karenssin vuoksi joudu tulottomaksi. Heidät tulee ohjata kunnan sosiaalityöhön heti ensimmäisen perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen. Kuntouttava työtoiminta tulee siirtymään hyvinvointialueelle, joten pidämme erityisen tärkeänä, että lain mukaiset aktivointisuunnitelmat saadaan tehdyksi yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa ja että jatkossakin kuntottavassa työtoiminnan järjestämisessä hyödynnetään myös järjestöjen osaamista.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat puhuttavat valtuustoa usein. Nyt meneillään olevan työmenetelmien uudelleen tarkastelu erikoissairaanhoidon kanssa on todella tarpeen. Varsinkin nuorten olisi päästävä mahdollisimman pikaisesti kynnyksettömiin palveluihin ennen kuin ongelmat kasvavat sellaisiksi, että niihin tarvitaan jopa sairaalahoitoa.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut!  

Näillä sanoilla SDP:n valtuustoryhmä jättää talousarvioehdotuksen  valtuuston käsittelyyn. Valtuustoryhmän jäsenet tulevat esittämään muutamia yksittäisiä, mutta erittäin merkittäviä ehdotuksia talousarvioon 2022. Ne ovat niin laadukkaita, että uskallamme toivoa niille yksimielistä käsittelyä.

Pirjo Sirviö, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja