Valikko Sulje

Tavoitteena välittävä Oulu

Olen Taina Laakso, mielenterveys-, seniori-, vanhus- ja muistityöhön erikoistunut sairaanhoitaja, ja oululaisten ikäihmisten paremman arjen puolestapuhuja. Arvojani ovat oikeudenmukaisuus, osallisuus ja tasa-arvo. Lähdin kunnallisvaaleihin SDP:n uutena ehdokkaana, koska sosiaalidemokraattina haluan olla vaikuttamassa oululaisten ikäihmisten, muistisairaiden, mielenterveyskuntoutujien, heidän läheistensä sekä hoitajiensa hyvinvointiin.

Minulla on monipuolinen kokemus hoito- ja hoivatyön parissa. Olen ollut kehittämässä uudenlaisia hoitokoteja mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, sekä toiminut vastaavana sairaanhoitajana vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalan järjestöissä erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä kehittäen muistisairaiden ja läheisten järjestölähtöisiä palveluja. Olen toiminut myös Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Ikäkaste ohjelmassa, jossa kehitimme monipuolisesti ikäihmisten palveluita.

Olen pidemmän aikaa seurannut, miten Oulun kaupunki vastaa edustamieni ihmisten avun ja tuen tarpeisiin. Olen valmis tekemään töitä sen puolesta, että ikäihmiset pääsisivät asianmukaisiin tutkimuksiin ja heitä tuettaisiin ja autettaisiin mielekkään ja sujuvan arjen saavuttamiseksi. Olen myös huolissani hoito- ja hoiva-alan ammattilaisista, miten he jaksavat ja miten voimme varmistaa, että meillä on tulevaisuudessakin työtään arvostava ja innostunut hoito- ja hoivatyöntekijöiden joukko.

Olen aktiivinen ja asioihin perehtyvä ja eteenpäin vievä toimija. Työni ja elämänkokemukseni ovat opettaneet katsomaan tätä elämää ja siihen liittyviä ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja vahvistaneet uskoani siihen, että ratkaisukeinoja on, kun niitä etsitään ja otetaan käyttöön. Uskon, että asioihin voidaan vaikuttaa. Muutokseen vaaditaan pitkäjänteistä ja ennakkoluulotonta otetta.  Kun itse uskomme muutoksen mahdollisuuteen, myös muut alkavat uskoa siihen.

Olen mukana tukemassa SDP:n kuntavaalien teemoja.

Ollaan yhteydessä!

taina.laakso2021@gmail.com