Valikko Sulje

Paremmasta tulevaisuudesta totta

Olen Timo Keisala, 24-vuotias opiskelija Oulusta. Valmistuin vuoden 2020 kesällä filosofian kandidaatiksi ja tällä hetkellä opiskelen filosofian maisteritutkintoa. Historian lisäksi opiskelen yliopistossa sivuaineena sosiologiaa, valtio-oppia ja kauppatieteitä. Olen tänä keväänä ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaleissa ja odotankin innolla, mitä tuleva kevät tuo tullessaan. Minua kiinnostaa kuntapolitiikassa ennen kaikkea opiskelijoita, sekä nuoria koskevat teemat, kuten julkinen liikenne, kestävä talouskasvu, ilmasto, sekä esimerkiksi yliopiston uusi mahdollinen keskustakampus. Lisäksi kiinnostuksen kohteisiini kuuluu laajemmin koulutuspolitiikka, sekä kaupungin talous eli talouspolitiikka.

Haluan, että Oulun kaupunki on tulevaisuudessa paikka, johon nuoret haluavat muuttaa ja jossa kaikilla kaupunkilaisilla on hyvä elää, sekä tehdä työtä. Tämä onnistuu siten, että Oulun kaupungista tehdään vetovoimainen kohde, niin investointien kuin ihmistenkin suhteen. Talouspolitiikassa ja investoinneissa tulee suosia kestävää talouskasvua, koska myös ilmasto on otettava huomioon talouspäätöksiä tehtäessä. Meillä ei ole varaa vaarantaa tulevien sukupolvien edellytyksiä jatkaa elämäänsä Oulun kaupungissa ja sen lähistöllä, tekemällä vastuuttomia päätöksiä luonnon suhteen.

Vastuullisen taloudenpidon lisäksi on myös tärkeää, että pidämme huolta arjen kaupunkilaisista. Sen vuoksi Oulun kaupungin tulee tarjota laadukkaita terveydenhuollon palveluita kaikille kaupunkilaisille. Palveluista, jotka on tarkoitettu esimerkiksi vanhusten ja lasten turvaksi, ei saa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tinkiä. Mielestäni on tärkeää, että myös mielenterveyspalveluihin panostetaan entistä enemmän, jotta Oulun kaupungin vaikeita ongelmia, kuten nuorten syrjäytymistä tai nuorisotyöttömyyttä voitaisiin ajoissa ennaltaehkäistä.

Kaupungin, terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden lisäksi on tärkeää, että myös vapaa-ajan palvelut pysyvät saavutettavina. Näillä tarkoitan kaupungin tarjoamia kulttuuri- ja liikuntapalveluita, joiden ansiosta jokainen kaupunkilainen saa virkistäytyä omalla tavallaan. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät tutkitusti niihin osallistuvien ihmisten hyvinvointia, joten myös näiden palveluiden ylläpito on kaupungin näkökulmasta hyödyllistä ja muutenkin järkevää.

Joitakin vaaliteemojani vielä tiivistettynä:

1. Nuorten ja opiskelijoiden Oulu. Pidetään huolta tulevaisuudesta, pitämällä huolta nuorista ja opiskelijoista.

2. Laadukkaat, luotettavat ja saavutettavat kaupungin palvelut myös tulevaisuudessa.

3. Mielenterveyspalveluiden kehittäminen, jotta kaikki apua tarvitsevat saavat asianmukaista ja tarpeeksi nopeaa hoitoa.

4. Kestävä kaupunki. Ilmasto ja luontosuhde on otettava huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa, jotta tulevaisuuden sukupolvilla on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen. 5. Kattava ja toimiva julkinen liikenne. Riittävät investoinnit infrastruktuuriin.

Oulun kaupungilla on tulevaisuudessa kaikki mahdollisuudet olla entistäkin parempi kunta kaupunkilaisille ja siksi olen ehdolla kuntavaaleissa, haluan olla mukana tekemässä tästä paremmasta tulevaisuudesta totta!

Tehdään Oulusta parempi paikka yhdessä!
Timo Keisala