Valikko Sulje

Tuija Pohjolasta liikuntaneuvos

Tunnetulle oululaiselle demaripolitiikolle Tuija Pohjolalle on myönnetty liikuntaneuvoksen arvonimi. Arvonimen myönsi tasavallan presidentti. Arvonimen hakijoiden joukossa ovat muun muassa Oulun kaupunki, Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry sekä Oulun sosialidemokraattinen valtuustoryhmä.

Tuija Pohjola on aina korostanut kaikkien suomalaisten oikeutta liikuntaan sekä sen mukanaan tuomiin terveysetuihin. Hän on edistänyt liikunnan mahdollisuuksia vuosikymmenien ajan niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

”Otan liikuntaneuvoksen arvonimen vastaan nöyränä ja kiitollisena. Olen iloinen, että työni koko kansan liikunnan puolestapuhujana on huomioitu näin korkealla tasolla. Kiitän kaikkia hakijoita”, Pohjola itse sanoo.

TuijaPohjola jututtaa
Tuija Pohjola on edistänyt liikuntaa niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kuvassa hän jututtaa oululaisia joulukuussa.

 

Sanna Husa