Valikko Sulje

Valtuustoaloite: Aloite koulujen opetushenkilöstön yhteys- ja henkilötietojen poistamiseksi koulujen verkkosivulta

Varavaltuutettu Tuula Okkosen (sd.) vastuustoaloite Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.1.2021.

Oulun kaupungin verkkosivut tarjoavat runsaasti informaatiota sekä kuntalaisille että muille päätöksenteosta, palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista kiinnostuneille tahoille. Tämä on erinomaista kaupunkilaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kannustamiseksi ja edistämiseksi.

Pääsääntöisesti toimialoittain eli Asuminen ja ympäristö, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Työ ja yrittäminen, Kulttuuri- ja vapaa-aika sekä Kaupunki ja hallinto yhteystiedoista löytyy johtavassa ja esihenkilöasemassa olevien viran- ja toimenhaltijoiden nimet puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen. Esimerkiksi terveysasemien lääkäreiden ja hoitohenkilöstön tai sosiaalitoimen henkilökunnan nimiä yhtestietoineen ei ole löydettävissä. Toisin on kuitenkin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteydessä. Perusopetuksen ja lukioiden opettajien nimet ja yhteystiedot puhelinnumeroineen on yhdistettävissä vaivattomasti heidän työpaikkaansa, työtehtäviinsä sekä koulutustaustaansa.

Opetushenkilöstön tietojen avoin jakaminen ei ole linjassa muun työvoiman henkilötietojen käsittelemisen kanssa. Koulujen henkilökunnan yhteystietojen avoin jakaminen on tarpeetonta siksi, että jokaisella huoltajalla ja isoimmilla oppilailla on käytössään Wilma-tunnukset; Wilmasta löytyvät opettajien yhteystiedot ja Wilmalla on mahdollista olla nopeasti, koulupäivän aikaan reaaliaikaisesti yhteydessä suoraan opettajaan/opettajiin. Täysin riittävää olisi, että koulujen rehtorin ja apulaisjohtajien ja koulusihteerin tiedot löytyisivät avoimesti koulun verkkosivulta.