Valikko Sulje

Valtuustopuheenvuoro: Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviön puheenvuoro Oulun ikääntymispoliittisesta ohjelmasta

Kuvassa Pirjo Sirviö

Valtuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 25.1.2021. SDP:n valtuustoryhmä valitsi puheenjohtajaksi Pirjo Sirviön, varapuheenjohtajaksi Tuija Pohjolan.

Isoimpana asiana valtuusto käsitteli Oulun ikääntymispoliittista ohjelmaa otsikolla ”Ikävoimainen Oulu”. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviö käytti asiasta seuraavan puheenvuoron:

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen ja integraatioselvitys sairaanhoitopiirin kanssa tehtiin 2019. Mitä data kertoi? Yli 75-vuotiaita senioria oli Oulussa 14.456. Heistä 9785€ ei käyttänyt säännöllisiä palveluja, kotihoidossa oli 2424 asukasta, omaishoidossa oli 798 yli 75 vuotiaista, tehostetussa palveluasumisessa 1140 ja laitoshoidossa 309.

Ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttaa palvelutarpeeseen. Tutkimukset osoittavat, että ikääntyneiden toimintakyky on parantunut ja palvelujen tarve on siirtynyt myöhemmälle iälle. Oulun kaupungissa vain joka kolmas 75 vuotta täyttänyt ja vajaa kaksi kolmesta 85 vuotta täyttäneestä käyttää säännöllisiä palveluja.

Ikääntyminen vaikuttaa palvelutarpeeseen koko kaupungin eri osa-alueilla sosiaali- ja terveyspalveluiden, asumisen, kulttuurin, vapaa-ajan ja liikenteen osalta. Ikääntyminen on koko kaupungin asia.  Ikääntyneiden määrän kasvu nostaa esille erityisesti ennaltaehkäisyn tarpeen.

Kuntalaisten kuulemisissa toivottiin vanhusneuvolaa ja terveystarkastuksia. Näihin toiveisiin on hyvessä lähdetty jo vastaamaan. Korostan tässä, että valtuustoon nähden sitovana tuli talousarvion yhteydessä mittari vähäisin sosiaali- ja terveyspalveluin kotona asuvien, yli 75-vuotiaiden, määrästä. Erityisesti tämän mittarin myös työryhmä näki tärkeäksi.  Tämän mittarin seurantaan on kiinnitettävä huomiota ohjelman toteuttamisen yhteydessä. Nyt se tavoite on 2021 75% ikäryhmästä.

Vanhusneuvosto ja SDP:n valtuustoryhmä ovat tehneet aloitteen vanhusneuvolan perustamisesta. Tämä myös kokoomukselle tiedoksi, jotka ovat tehneet myöhemmin aloitteen seniorineuvolasta.

Toisin kuin valtuutettu Lokka, olen erittäin vakuuttunut siitä, että tämä ohjelma on tärkeä ja tätähän on tehty yhteistyössä ikäihmisten kanssa.

Toimenpiteissä on mainittu myös:

Parannamme käytössä olevien digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja otamme käyttöön hyvinvointia ja terveyttä edistävät hyvinvointiarviot kohdennetulle ikäryhmälle hyödyntäen sähköistä hyvinvointikyselyä.

Toivon, että järjestöjä ja muita yhteistyökumppaneita hyödynnetään näissä digitaitojen löytymisessä, sillä totuus kuitenkin on, että on olemassa ikäihmisten joukko, joka ei osaa tai joilla ei ole välineitä digitaalisiin palveluihin tai tehdä esim. tätä hyvinvointikyselyä sähköisesti.

Eli lyhyesti: kaikki oululaiset ikäihmiset pitää pitää mukana, huolimatta heidän etnisistä tai muista taustoistaan.  Kasvokkain asiointi on turvattava jatkossa, ja opastusta digipalveluihin tulee olla saatavilla niin paljon, että itsenäinen asiointi on mahdollista kaikille sitä haluaville.”

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pirjo Sirviö