Valikko Sulje

Ajatellaan isosti, että Oulu pärjää tulevaisuudessakin

Pirjo Sirviön ryhmäpuheenvuoro

Oulun SDP:n valtuustoryhmä lähti vuoden -21 talousarvioneuvotteluihin erittäin vakavalla mielellä ja hyvin valmistautuneena. Kaupungin vaikeasta taloustilanteesta olemme saaneet säännöllisesti katsauksia valtuustossa.

Taloudelliset realiteetit tunnustaen pidämme jo lähtökohtaisesti välttämättömänä, että talouden tervehdyttämisen nimissä on tehtävä joukko valintoja. Kaupunginjohtajaa kiitämme siitä, että jo hänen omassa esityksessään oli sekä hyvinvointipalvelujen että sivistys- ja kulttuuripalvelujen määrärahoja kasvatettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Ehdottoman kiireellisenä asiana osana talousarvion toteuttamista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmavuosien suunnittelua pidämme edelleen järkevien huom! järkevien rakenteellisten uudistusten sekä toimintatapaprosessien tehostamisen jatkamista.

Hyvinvointipalvelujen ja erikoissairaanhoidon välillä tehtiin yli 75-vuotiaiden hoitoketjujen tarkastelu. Tämän perusteella uutena, valtuustoon nähden sitovana mittarina on hyvinvointipalvelujen osalta otettu yli 75 -vuotiaiden, vähäisin sote-palveluin kotona pärjäävien seuranta. Tänä vuonna on päästy jo 73,4%:iin. Tähän esitän tavoitteeksi talousarviovuodelle 2021 kirjattavaksi 74%. Vanhuspoliittinen ohjelma katsoo seurantatuloksia vuoteen 2030, joten olisi syytä kirjata tavoite myös tulevalle vuodelle.

Kiireellisenä SDP:n valtuustoryhmä näkee sen, että pikaiseen tarkasteluun otetaan lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen hoitoketjut ja niiden toimivuus. Prosessit pitää saada kuntoon niin, että keskiössä ovat tukea tarvitsevat nuoret ja heidän auttamisensa- ei se, missä organisaatiossa toimijoilla on mukavaa työskennellä tai mikä palvelu kuuluu kenellekin. Tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on pystyttävä auttamaan riittävän nopeasti ja oikea-aikaisesti.

Kaikkia neuvottelujen osapuolia kiitämme tässä vaiheessa vaikka isoja säröjä onkin tullut valtuustoryhmien välille syksyn aikana. Olemme esittäneet aloitteena ryhmien välisissä neuvotteluissa valtuustosopimuksen tekemistä seuraavan valtuuston aloittaessa työskentelynsä.

Erityisesti näitä valtuustoryhmien keskisiä välejä on hiertänyt Oulun kaupunginteatterin avustuksen leikkaus peräti 1/2 miljoonalla.

Suurinta harmia tässä on tuottanut se, ettei asiaa oltu valmisteltu millään tavalla teatterin kanssa yhteistyössä, vaan se tuli suoraan poliitikoilta niin sanotusti puskista. Tässä tilanteessa, jossa Oulun kaupunginteatteri suljetaan Covid19 pandemian vuoksi kolmeksi viikoksi, pidämme tätä esitettyä leikkausta ja jopa siihen tehtyjä lievennyksiä varsin kohtuuttomana. SDP:n ryhmä on tehnyt tähän muutosesityksen, jossa esitetään tuen palauttamista alkuperäiseen muotoon. Esitys on samanlinen kuin vasemmistoliitolla ja vihreillä.

Kannatamme vahvasti tiedolle perustuvaa ja rohkeasti uudistava toimintapoli­tiikkaa Oulun kaupungissa. Tämä edellyttää̈ monipuolista työkalupakkia myös luottamushenkilöille, joka sisältää̈ myös tehtyjen päätösten vaikutusten arviointia.  Tätä tehdään valitettavan vähän. Poliittisten päätöksentekijöillä pitää olla reaaliaikainen tilannetieto, jolloin päätöksenteko pohjautuu vahvoihin faktoihin – ei mielikuviin, ei arvailuihin, ei erilaisten poliittisten tarkoitusperien siivittämiin arvailuihin.

Uskomme, että kun määrärahat suunnataan enemmän palveluihin kuin rakenteiden ylläpitämiseen, euroille saatu vastine on suurempaa ja vaikuttavampaa kuntalaisten saamien palvelujen näkökulmasta.

Uuden Oulun perustamisen yhteydessä oli vahvasti esillä myös budjetointiperusteinen railakas uudelleen tarkastelu. Tähän ei Oulussa olla vielä päästy. SDP:n valtuustoryhmä näkee edelleenkin tärkeänä, että valmistelu myös tällä saralla etenee. Tarvitaan railakka ristiinpölytys eri hallintokuntien välillä, jotta saavutetaan paremmin vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

Osin tätä jo tehdään esim. hyvinvointipalvelujen ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen välillä, mutta aina on tehostamisen varaa.  Oulun pitää seuraavalla valtuustokaudella vakavasti miettiä, miten päästään pois siilobudjetoinneista kohti eri väestöryhmiä koskevaa budjetointiin. Esimerkiksi lasten ja nuorten osalta voitaisiin tulevaisuudessa kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteiseen budjettiin, joka takaa mielestämme saumattoman yhteistyön annettujen määrärahojen puitteissa. Nykyisin toimitaan siiloissa tai kehitetään toimintaa erilaisilla hankkeilla, joita on syytä osin myös kyseenalaistaa. Hankkeisiin suunnattu rahoitus pitäisi kohdentaa pysyvään toimintaan. Kehittämistyöstä on nykyisin tullut varsinaista hankehumppaa.

Liisa Jaakonsaari totesi puheessaan Oulu-mitalin luovutustilaisuudessa, että poliitikon osaamisen tunnistaa siitä, että hän pystyy tunnistamaan isoja kokonaisuuksia eikä pitäydy puuhastelemaan pienesti. Ajattelen itsekin näin ja kehotan meitä kaikkia ajattelemaan isosti, jotta Oulu pärjää tulevaisuudessakin.

Arvoisa valtuusto ja puheenjohtaja. Valtuustoryhmältä ja myös itseltäni tulee muutamia talousarviota koskevia esityksiä, mutta isossa mittakaavassa ja valtuuston enemmistön tahtoa noudattaen myös veroratkaisuissa meidän on tyytyminen nyt tehtyyn esitykseen. Tässä yhteydessä kannatan jo tulevaa valtuutettu Kaarina Torron esitystä liittyen vapaa-ajan asumisen rekisteröintiin.