Valikko Sulje

Demarit esittävät muutoksia päivähoitomaksuun

Lapsi mäessä

Oululaiset päiväkodit perivät hoitomaksun pääsääntöisesti kuukausiperusteisesti. Vanhempien vuosilomat tuovat helpotusta maksuihin vain, mikäli perhe onnistuu järjestämään lapsen yhtäjaksoisen poissaolon vähintään kuuden viikon mittaiseksi. Sairaustapauksissa hyvitetään yli 11 vuorokauden poissaolo.

Oulun demareiden valtuustoryhmän mielestä päivähoitomaksua voitaisiin järkeistää. Perheet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa sen suhteen, kuinka paljon he hoitoa tarvitsevat. Valtuustoryhmän mielestä olisikin järkevintä periä hoitomaksu tuntiperusteisesti ja todellisen läsnäolon mukaan.

Valtuustoryhmän mielestä mallia voidaan hakea esimerkiksi Mikkelissä käytettävästä seitsemästä maksuluokasta. Mikkelissä 0–35 tuntia kuukaudessa hoidossa olevilta peritään 30 % täydestä maksusta, 36–60 tuntia olevilta 40 %, 61–85 tuntia olevilta 50 %, 86–115 tuntia olevilta 60 %, 116–135 tuntia olevilta 80 %, 136–160 tuntia olevilta 90 % ja yli 161 tuntia hoitoa tarvitsevilta täysi 100 % maksu.

Päivähoitomaksut muodostavat merkittävän osan lapsiperheiden menoista. Joustava, todelliseen hoitoaikaan perustuva laskutus helpottaisi monen perheen arkea. Samalla maksujärjestelmä siirtyisi enemmän nykypäivään.

 

SH