Valikko Sulje

Hyvinvoinnin seuraava askel tehdään alueuudistuksella

Useampi vuosikymmen siinä varmaan vierähti. Nyt se on viimein totta. Historiallisessa sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samassa uudistetaan ja modernisoidaan pelastustoimen palvelut. Kunnat vastaavat vielä näistä palveluista, tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että me kuntalaiset saamme sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Tärkeitä arjen palveluita meille kaikille.

Hallituksen tavoite alueuudistuksella on kunnianhimoinen ja siksi tarvitaan rohkeutta ja yhteistyökykyistä valmistelua ja päätöksentekokykyä luottamushenkilöiltä.  Tavoitteena tulee olla sujuva arki näissä kaikissa palveluissa ja palveluiden tulee olla saavutettavia. Lähipalvelun käsite pitäisi myös samalla määritellä ja todentaa.

Tämä välttämätön iso alueellinen soteuudistus on onnistunut, koska se tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin muututtava samaan tahtiin. Kuitenkin on syytä muistaa, että tarvitaan pitkäjänteistä työtä, että saadaan myös säästöjä, se vienee ainakin vuosikymmenen. Pikavoittoja ei ole odotettavissa. Populismilla ei tätä uudistusta rakenneta. Rahoitus on kriittisin kohta. Pohjois-Pohjanmaalta onkin viety tätä viestiä Arkadianmäelle.

Miksi on välttämätöntä päästä nyt töihin ja kääriä hihat? Valtaosa hyvinvointialueen tuottamista palveluista on verovaroilla rahoitettuja julkisia palveluja. Tulevat hyvinvointialueeet voivat tuottaa palvelut itse tai hankkia niitä yksityisiltä palveluntuottajilta. Lista uudistamista tarvitsevista palveluista on pitkä: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sairaalapalvelut, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö, lastensuojelu jne.  Muutosta on odotettu liian pitkään ja palvelut ovat päässet rapautumaan ja resursoinnista ei ole huolehdittu riittävästi.

Nykyisin hoitoon ja palveluihin pääsyä voi joutua odottamaan kohtuuttomasti eivätkä kaikki saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Uudistuksen rohkea tavoite on, että kiireettömään hoitoon pääsy nopeutuisi radikaalisti. Perusterveydenhuollossa kolmesta kuukaudesta seitsemään vuorokauteen hoidon tarpeen arvioinnista ja suun terveydenhuollossa kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Pohjois-Pohjanmaalla väestö ikääntyy ja tarve kaikelle hoivalle kasvaa. Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän ja syntyvyys laskee. Tämä yhtälö tuo vuosi vuodelta vähemmän verotuloja. Miten ratkaisemme tämän ongelman? Tarvitsemme yhteistyön tekijöitä, asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, että vain yhdessä pystymme tekemään muutoksen. Suomi on rakennettu yhteistyöllä. Siksi olen lähtenyt tähän sillanrakennukseen. Haastan kaikki aluevaaliehdokkaat samoihin talkoisiin.

Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö, FM aluevaaliehdokas, Oulu