Valikko Sulje

Kannanotto: Nuorten mielenterveyspalveluihin edelleen panostettava

Oulun sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen kevätkokouksen kannanotto 29.3.2022.

Eri tutkimusten mukaan, jopa joka neljäs nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat THL:n mukaan koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. On todella huolestuttavaa, että nuorten mahdollisuudet päästä mielenterveyspalveluihin ovat jopa entisestään heikentyneet.

Uusien aluevaltuutettujen tulee huolehtia hyvinvointialueella siitä, että mielenterveyspalveluihin osoitetaan riittävät määrärahat ja valvoa palveluiden kehittämistä.

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat uudet hyvinvointialueet. Tulevaisuudessa yhteistyön koordinointi järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on todella tärkeässä roolissa. Järjestöjen rooli matalankynnyksen ennaltaehkäisevässä työssä on korvaamattoman tärkeää ja tiivis toimiva yhteistyö kuntien sekä hyvinvointialueiden kanssa on välttämätöntä oikea-aikaisten ja toimivien palveluiden kehittämisessä. Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on tehnyt jo tärkeitä panostuksia mielenterveyspalveluihin, mutta ne eivät vielä riitä. 

Korona on lisännyt mielenterveyden riskejä. Koko kansan stressitaso on korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Erityisen paljon korkeampi stressitaso on nuorilla joilla korona-ajan eristäytyminen, etäopiskelu ja sosiaalisten suhteiden katkeaminen ovat vain pahentaneet olemassa olleita ongelmia, eikä Ukrainan sotatilanne ole asiaa helpottanut. 

Kynnys hakea apua mielenterveyden ongelmiin on madaltunut nuorten parissa. Tiedon lisääntymisen ja mielenterveysongelmiin liittyvän negatiivisen leimautumisen vähentymisen myötä yhä useampi osaa pyrkiä avun piiriin. Jokaiselle palveluun hakeutuvalle on taattava hyvä, oikea-aikainen ja toimiva hoitopolku.

Tällä hetkellä hoitoon pääsy kestää kohtuuttoman kauan. Ongelmat ehtivät kasvaa ja kasaantua, kun nopealla hoitoon pääsyllä päästäisiin pureutumaan juurisyihin eikä uusia ongelmia ehtisi kertyä. 

Nuorten mielenterveyden parissa tärkeää ennaltaehkäisevää työtä tekevien järjestöjen näkökulmasta julkinen sektori ei pysty tällä hetkellä järjestämään lakisääteisiä palveluja riittävällä tasolla. Järjestöt eivät voi olla paikkaamassa aukkoja julkisen sektorin lakisääteisissä palveluissa. Tarvitaan yhteistyötä ja riittäviä resursseja, jotta nuorten mahdollisuudet saada oikea-aikaista hoitoa ja oikeanlaista tukea toteutuvat. 

On erityisesti tärkeää tukea myös kansalaisyhteiskuntaa, harrastustoimintaa, sekä kulttuurialaa palaamaan normaaliin mahdollisimman nopeasti. Mielekäs tekeminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja ihmisten lähipiirien muodostamat turvaverkot ovat tärkeitä nuorten mielenterveyden korjaamiseksi. 

Oulun sosialidemokraattisen työväenyhdistys ry:n edustajat aluevaltuustossa ja kaupunginvaltuustossa ovat tähän työhön sitoutuneet.

Lisätietoja:
Mika Pietilä, puheenjohtaja, p. 050 370 7297, mika.pietila@oulundemarit.fi