Valikko Sulje

SDP:n valtuustoryhmän valtuustokysely suunnitteluvarauksista

Kuvassa Oulun SDP:n valtuustoryhmän jäseniä.

Oulun SDP:n valtuustoryhmä oli aktiivinen maanantaisessa 4.4.2022 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kahden ryhmäaloitteen lisäksi ryhmä jätti seuraavanlaisen valtuustokyselyn:

Suunnitteluvaraus tarkoittaa menettelyä, jossa kunta tekee omistamalleen maa-alueelle varauksen yksityiselle toimijalle ennen kaavoituksen aloittamista. Sopimus voi tarkoittaa yksittäisen tontin varaamista suunnittelua varten tai muun alueen varaamista, jolle suunnittelun perusteella tultaisiin laatimaan kaavamuutos tai poikkeamispäätös. Sopimuksen tarkoituksena on antaa sopimuskumppanille suunnittelurauha ja yksinoikeus alueen kehittämiseen edellyttäen, että kehittämisen tavoitteista ja kauppahinnasta päästään sopimukseen. Sopimukseen voidaan mainita ehtoja siitä, miten aluetta tulisi kehittää. Suunnitteluvarausten käyttöä ei kuitenkaan säännellä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muussa lainsäädännössä.

Suunnitteluvaraus ei siis velvoita kaupunkia muuttamaan kaava eikä siinä voida sitovasti sopia kaavan sisällöstä.

Oulun kaupungissa on myönnetty vuosittain useita suunnitteluvarauksia. Niitä myönnettäessä ei ole käyty riittävästi poliittista pohdintaa siitä, mitä suunnitteluvaraus käytännössä tarkoittaa ja mihin se johtaa.

SDP:n valtuustoryhmä kysyy

  1. Kuinka varmana suunnitteluvarauksen saaja voi ryhtyä suunnittelemaan aluetta, siis kuinka usein suunnitelmat johtaa lopulliseen kaavahankkeeseen?
  2. Jos poliittinen päätöksenteko hylkää suunnitelmat, onko niin, että kaikki suunnittelun kustannukset jäävät yrityksen/yhteistyöryhmittymän omiksi kustannuksiksi? Eikö tämä ole varsin epäoikeudenmukaista suunnitteluvarauksen saajia kohtaan?
  3. Jos suunnitteluvarausten myöntämisistä luovuttaisiin kokonaan Oulun kaupungissa, miten aloitteelliset yritykset/ yhteistyötahot voisivat muuten toimia?