Valikko Sulje

Valtuustoaloitteet: Tervahiihto-muistomerkistä ja eduskuntavaalien äänestyspaikoista

Kuvassa Oulun SDP:n valtuustoryhmän jäseniä.

SDP:n valtuustoryhmä jätti maanantaina 4.4.2022 pidetyssä Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta.

VALTUUSTOALOITE 1: TERVAHIIHTO-MUISTOMERKISTÄ

Oulun sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää muistomerkin perustamista Tervahiihdon kunnioittamiseksi.

Tervahiihto on maailman vanhin yhtäjaksoinen hiihtotapahtuma vuodesta 1889 lähtien. Aluksi nimi oli Oulun hiihto ja vuodesta 1955 lähtien Oulun Tervahiihto. Nykyään se on laajentunut keväiseksi hiihtotapahtumaksi pienimmistä lapsista lähtien.

Muistomerkin hankkiminen tukee kulttuuripääkaupunkitoimintaa hyvin liikunta/kulttuuri – akselilla. Oulun Kaupungin lisäksi muistomerkin hankkimiseen voisivat eri liikuntayhteisöt olla kiinnostuneita osallistumaan. Paikka olisi hyvä uuden Ouluhallin läheisyydessä ts. tervahiihdon pitkäaikaisen lähtö- ja maalialueen tienoilla.

SDP:n Oulun valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 2: EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKOISTA

Demokratia vaatii jatkuvasti puolustamista, se pysyy elossa vain, mikäli mahdollisimman moni osallistuu demokraattisiin prosesseihin. Näistä prosesseista näkyvin on vaaleissa äänestäminen. Vuosien 2021 ja 2022 kunta- ja aluevaalien äänestysprosentit olivat Oulussa 56 % ja 47,1 %. Vaikka eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus on ollut korkeampi, on tärkeää huomata, että äänestäminen ei ole enää samalla tavalla itsestään selvää kuin aiemmin. 

Parlamentaarinen vaalityöryhmä julkaisi helmikuussa 2022 kaikkien puolueiden yhteisen julistuksen, jossa se vetoaa puolijulkisten tilojen haltijoihin, jotta useammat kauppaliikkeet, julkisen liikenteen toimijat ja muut vastaavat toimijat osoittaisivat demokratiamyönteisyytensä sallimalla puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoinnin tasavertaisesti asemilla, kauppakeskusten käytävillä, kauppojen auloissa ja muissa kaupan yhteydessä olevissa sisä- ja ulkotiloissa sekä muissa tiloissa, joissa ihmisiä liikkuu. Kun äänestäjät joka tapauksessa asioivat erilaisissa puolijulkisissa tiloissa, heillä olisi samalla mahdollisuus ottaa mukaansa esitteitä ja jututtaa ehdokkaita. Huomionarvoista on, että lähes kaikki äänestäjät – myös erityisryhmät – käyvät kauppakeskuksissa. Ehdokkaiden näkyminen osana normaalia elämänmenoa on demokratiaa edistävä myönteinen ele, joka tuskin olisi haitaksi kaupallekaan. Jos äänestysaktiivisuus laskee, tulisi harkita myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä kampanjoinnin mahdollistamiseksi.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme, että eduskuntavaalien 2023 äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä valmistellaan keskusvaalilautakunnassa niin, että äänestämisen helppous korostuu. Esitämme, että keskustelu ja päätöksenteko äänestyspaikoista käydään jo kevään 2022 aikana hyvissä ajoin.  Samalla esitämme, että valtuusto yhtyy parlamentaarisen vaalityöryhmän vetoomukseen puolijulkisten tilojen haltijoille demokraattisen osallistumisen laajemmaksi mahdollistamiseksi.

SDP:n valtuustoryhmä