Valikko Sulje

Jätetään tuleville sukupolville elinvoimainen Oulu

Olen Janne-Pekka Niemimäki, 27-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti ja pian valmistuva maisteri Oulun yliopistosta. Olen alunperin kotoisin Siikalatvalta entisen Pulkkilan kunnan alueelta sijaitsevasta Hyvärilän kylästä. Muutin Ouluun opintojen perässä vuonna 2013. 

Vaikuttaminen ja politiikka ovat aina kiinnostaneet minua. Tämä on näkynyt niin harrastuksissani, opinnoissa, kuin myös uravalinnoissani. Opintojeni ohella työskentelen Pohjois-Suomen Demarinuorten järjestösihteerinä. 

Poliittisen kodin löysin Suomen sosialidemokraattisesta puolueesta vuonna 2017 oltuani muutaman vuoden ennen tätä Demarinuorten aktiivi. SDP vastasi omia arvojani oikeudenmukaisesta ja jokaisen vapaudet mahdollistavasta yhteiskunnasta. Toiminkin puolueessa useissa luottamustehtävissä paikallistasolla, kuten esimerkiksi Oulun sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen johtokunnassa ja SDP:n Oulun piirijärjestön hallituksessa.

Miksi olen ehdolla kunnallisvaaleissa? Haluan Oulun olevan tulevaisuudessa houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki asua. Kaupunkia on kehitettävä tavallisen oululaisen näkökulmasta, mutta on tärkeää muistaa Oulun olevan kokoaan suurempi tekijä Pohjois-Suomessa. Tänne muutetaan töihin, opiskelemaan ja perustamaan perhe muualta Suomesta. Niillä päätöksillä joita Oulussa tehdään tulee olemaan laaja vaikutus koko pohjois-Suomeen. 

Maailmanlaajuinen koronapandemia on iskenyt talouteen pahoin. Vaikka Suomi onkin pärjännyt kriisissä muuta maailmaa paremmin niin ihmishenkien pelastamisen osalta, kuin myös taloudellisesti, tulevat edessä olemaan vaikeat ajat. Tämä vaatii oululaisilta päättäjiltä visiota ja tekoja joilla usko tulevaan palautetaan ja luodaan pohja tulevan hyvinvoinnin rakentamiseksi. Oululla on korkeakoulukaupunkina ja sivistyksen kehtona paljon mahdollisuuksia hyödynnettävään mm. uusien työpaikkojen, yritystoiminnan ja alueen elinvoiman kehittämiseksi. 

Mielestäni on tärkeää, että kaupunki sitoutuu tulevina vuosina luomaan yrittäjille ja yrityksille on hyvät toimintaedellytykset. Avoimien työpaikkojen syntyminen tulee kasvattamaan Oulun elinvoimaisuutta ja alueen pitovoimaa merkittävästi. On tärkeää että saamme esimerkiksi korkeakouluista valmistuneet osaajat jäämään Ouluun ja antamaan energiansa alueen elinvoiman kehittämiseen. Talouden kohentuessa myös kaupungille ja sen palveluiden toteuttamisen kannalta tärkeä veropohja vankistuu.

Mielestäni Oulun tulee näyttää mallia kaupunkina uusien innovaatioiden hyödyntämisessä mm. kestävän ja päästöttömän kaupunkisuunnittelun osalta. Ympäristö ja ilmasto tuleekin huomioida kaupungin päätöksenteon jokaisella osa-alueella. Jätetään tuleville sukupolville elinvoimaisen Oulun lisäksi myös ekologisesti kestävämpi kaupunki.

Oulua ja sen kaupunginosia tulee kehittää toimivana kaupunkikokonaisuutena. Esimerkiksi kaavoituksessa on tulevina vuosina otettava huomioon paremmin asuinrakentaminen, yritystoiminta, joukkoliikenne, sekä päästötön kaupunkisuunnittelu. Asuinalueita ei tule päästää eriytymään, ja palveluiden saavutettavuus on turvattava.

Myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulee toteutua Oulun kaupungin päätöksenteossa. Meidän on pidettävä huolta niistä joita uhkaa putoaminen koulun, työn yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Mielestäni varsinkin nuorisotoimintaan, työttömien palveluihin ja päihteiden käytön vastaiseen työhön on tulevina vuosina panostettava. 

Tulevat vuodet eivät tule olemaan helppoja. Koen kuitenkin että sosialidemokraattien johdolla Suomi pärjää ja tarvittavat uudistukset tulevan hyvinvoinnin varmistamiseksi voidaan viedä läpi oikeudenmukaisesti. Ja kuten jo edellä mainitsin, on Oulun kaupunki kokoaan suurempi tekijä Pohjois-Suomessa. Kun Oululla menee hyvin, Pohjois-Suomella menee hyvin. Vastuullista taloudenpitoa, uudistumiskykyä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta saat kevään kuntavaaleissa äänestämällä sosialidemokraattia. 

Janne-Pekka Niemimäki