Valikko Sulje

Oulun demareiden kunnallisjärjestö huolissaan leikkauksien vaikutuksista lapsiin

Lapsi mäessä

Oulun kaupunginvaltuusto teki päätöksen ainoana kuusikkokunnista rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja kasvattaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. SDP:n Oulun valtuustoryhmä vastusti näitä esityksiä.

Samanaikaisesti myös iso määrä lapsia on vaarassa jäädä iltapäiväkerhotoiminnan ulkopuolelle säästösyistä. Kaikille 1-2 – luokkalaisille pitää turvata iltapäiväkerhotoimintaa joko omana, järjestöjen pitämänä tai ostopalveluna. Säästöt eivät saa olla syynä siihen, että iltapäiväkerhotoiminnasta supistetaan. Pienen lapsen ei tule joutua olemaan yksin kotona koulupäivän jälkeen.

 Oulun sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajisto on myös huolissaan päivähoitomaksujen ja iltapäivätoimintaan suunniteltujen asiakasmaksujen korotuksista. Samanaikaisesti muiden heikennysten kanssa nämä asiakasmaksujen korotukset tuottavat ylimääräistä huolenaihetta pieni- ja keskituloisten arjessa selviytymiseen.

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun puolella tehdään oikea-aikaista ennaltaehkäisevää työtä ja niihin kohdistuvien leikkausten vaikutuksia tulee ennakoida tarkoin. Näyttää siltä, että vaikka Oulu on panostanut ennaltaehkäiseviin palveluihin, yhä suurempi määrä lapsista ja nuorista voi pahoin.

Edustajisto vaatii, että varhaiskasvatuksen nykytilanne arvioidaan, jotta leikkausten vaikutuksia voidaan peilata lähtötilanteeseen. Tällaista arviointia ei ole vielä tehty. Se on erikoista, koska varhaiskasvatusta heikentävät päätökset tehtiin säästöt edellä. Edustajiston mielestä lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat säästöt ilman vaikutusarviointeja on huonoa politiikkaa.