Valikko Sulje

Tavoitteena paremmat palvelut

Hyvinvointialueet tulee, tuskin mikään enää sitä estää. Vaaleihin on enää vajaat viisi kuukautta. Aika monella on varmaan paljon kysymyksiä asiaan liittyen, tässä kuitenkin vähän avausta ja ajatuksiani tulevaan liittyen.

Päättäjiä valitaan 79 koko suurelle, ei niin väkirikkaalle, mutta pitkien välimatkojen alueelle. He päättävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Ei mitään pikku juttuja!

Tulee muistaa, että aluehallintoa ei rakenneta itsensä hallinnon takia, vaan palvelujen parantamisen vuoksi. Palvelut pitää saada paranemaan, mutta miten, se onkin sitten toinen kysymys. Valittujen tulee kyetä katsomaan koko aluetta! Ei vain omaa kuntaa, toivon todella, että se taito löytyy.

Tarvitaan kustannustehokkuutta (epämiellyttävä sana, joka saa aina niskavillat pystyyn, koska se tietää yleensä kurjistusta!), mutta myös sitä maalaisjärkeä. Kaikkea ei voi keskittää suuriin kuntiin, on huomioitava pitkät välimatkat. Tästä meillä on jo nyt Oulussa kokemuksia, koska kaupunki on niin laaja-alainen ja palvelut pitäisi kohdata kaikki tarvitsijat tavalla tai toisella. Palautetta tulee tämän tästä, liittyen juuri sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ihan siis Oulussa ei olla onnistuttu palveluiden tarjonnassa.

Hyvinvointialue on vielä laajempi kokonaisuus, joten kykyä nähdä laajasti todella tarvitaan. Mielestäni suurin ei saa sanella, eikä raha saa mennä veronmaksajien tarpeiden edelle. Tällä en tarkoita sitä, että jokaisessa pienessäkin kylässä on kaikki omat palvelukeskukset ym, sitä ei kestäisi minkään alueen talous. Kunhan edes nykyinen palvelutaso säilyy, toki parannettuna!

Tärkeää on ottaa huomioon, että saavutettavuus hoidetaan niin, että palvelu tavoittaa tarvitsijan helposti ja tarvittaessa nopeaa. Terveiseni valmisteluun: Rahoitusta miettiessänne asukasmäärä ei saa olla prioriteetti numero 1. On huomioitava pitkät välimatkat, jotka aiheuttavat vängelläkin enemmän kustannuksia. Ja pitkiä välimatkoja näillä levyasteilla riittää. Lisää keskustelua uudistuksesta tarvitaan ja uskonkin niin käyvän. 

Hyvää alkanutta syksyä!

Kaarina Torro, kaupunginvaltuutettu