Valikko Sulje

Valtuustokysely Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisen vaikutuksista

Kuvassa Oulun SDP:n valtuustoryhmän jäseniä.

SDP:n valtuustoryhmä jätti 11.5.2022 valtuustokyselyn Oulun kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisen vaikutuksista.

Oulun kaupungin valtuusto päätti kokouksessaan 5.10.2020 ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelutoiminnan. Kilpailutuksen perusteella päätös toteutettiin liikkeenluovutuksena Compass Group Finland Oy:lle. Liikkeenluovutus tapahtui 1.10.2021 ja se koski noin 240 vakituista ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijää, jotka siirtyivät lokakuun alussa Oulun Tilapalveluista ns. vanhoina työntekijöinä yrityksen työntekijöiksi.

Päättäessään valita ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajaksi Compass Group Finland Oy:n kaupunginhallitus samalla edellytti, että ulkoisen palveluntuottajan työn laadun tasoon eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa kiinnitetään erityistä huomiota. Päätöksen mukaan kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys ulkoistuksen vaikutuksista palveluihin. Koska tätä selontekoa ei kaupunginhallitukseen ole tullut,  SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustokyselynä seuraavaa:

1. Minkälainen sisältö oli siirtosopimuksella ja siihen liittyvällä palvelusopimuksella ja miten sopimuksen toteutumista on kaupungin puolelta seurattu?

2. Kuinka paljon on tapahtunut henkilöstövaihdoksia siirron jälkeen?

3. Millä tavalla kaupunki varmistaa, että palvelujen laatu on säilynyt sopimuksen edellyttämällä tavalla ja että laatu säilyy jatkossakin?

4. Miten Compass Group huolehtii, että työntekijöiden työehtosopimuksia noudatetaan ja miten kaupunki palvelujen tilaajana tästä huolehtii?

5. Tarjouspyynnön mukaisen kokonaisedullisimman tarjouksen jätti Compass Group Finland Oy vertailuhintaan 14 645 026,27 €/vuosi. Onko tarjoushinnassa pysytty ja mitkä ovat olleet todellisuudessa säästöt, joita tällä ulkoistuksella haluttiin ja onko ne toteutuneet?

6. Mitä tapahtuu sopimukselle, kun soteateria-ja puhtauspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle?

Valtuustoyselyyn saadut vastaukset eivät tyydyttäneet valtuustoa. Lisäkysymyksissä korostui se, että olisiko tehtävä ulkopuolisen selvitys sekä ateria- että puhtauspalvelujen laadusta, koska päättäjien saamat palautteet ovat ristiriidassa nyt esitetyn palautteen kanssa. Samalla esitettiin huoli sijaisten perehdyttämisestä. Vastauksissa kerrottiin, että 2,2 M€ säästöt on saatu toiminnan uudelleen organisoinnilla. valtuustossa nousi esille kysymys, että mitkä ovat olleet ne toiminnan uudet organisointimallit, joilla säästöt on saatu. Valtuuston kokouksessa kuultiin, että Compass Group tilaa edelleen ateriat ohjelmien kautta, jonka jälkeen ne vielä erikseen tilataan tuotantokeittiöltä omien ohjelmien kautta. Tähän valtuustossa kuulutettiin suoraviivaista toimintamallia.

Keskustelu ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistuksesta jatkuu edelleen ainakin SDP:n toimesta.