Valikko Sulje

Toimiva työelämä on kaupunkimme elinehto

Saarela Pia 50

Olen muuttanut Ouluun 1991, pääkaupunkiseudulta eli tovin täällä on tullut asuttua. Olen työssäni Oulun kaupungilla, kehitysvammaisten parissa, koulutukseltani olen lähihoitaja sairaanhoito ja huolenpito. Olen työskennellyt kehitysvammaisten parissa jo 20 vuotta. Sitä enne olin työssä vanhusten parissa. Kokemusta löytyy niin pätkätöistä sekä vakinaisesta työsuhteessa työskentelystä, niiden kummankin hyvistä ja pätkätyön haasteellisista puolista.

Olen liittynyt puolueeseen noin 26vuotta sitten, koska halusin olla mukana vaikuttamassa kotikaupunkini asioihin ja päätöksiin. Koen että olemalla itse aktiivinen, voi aidosti vaikuttaa oman kaupunkinsa ja asuinalueensa asioihin.

Minusta on hyvä, että päätöksenteossa on mukana meitä tavallisia kaupunkilaisia, jotta meidänkin näkemykset tulisivat huomioiduksi päätöksissä. Haluan olla mukana kehittämässä kaupungistamme meille kaikille hyvää, turvallista sekä tulevaisuuteen suuntaavaa Oulua.

Minulle on tärkeää, että kaupungissamme on mahdollisimman monimuotoiset työmarkkinat. On tilaa yrittäjille, julkiselle sektorille, sekä kolmannen sektorin toimijoille. Toimiva työelämä on kaupunkimme elinehto, tällä takaamme verotulot, joilla voimme tuottaa palveluita kaupunkilaisille.

Haluan, että pidämme huolta kaikista kaupunkimme asukaista, tarjoamalla kattavat palvelut. Kulttuurin, koulutuksen, terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden toimivuus on tärkeä vetovoima Oululle.

Haluan tulevaisuudessa, että kehitämme koko Oulun aluetta kokonaisvaltaisesti. Meidän tulee ottaa suunnitellussa huomioon kaupunkimme monimuotoisuus, luonto, kulttuuri erilaiset asumismuodot ja alueet. Elävät reuna-alueet ovat mahdollisuus, jatkossakin kun ajatellaan Oulua kasvualueena jossa asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Teemani ovatkin

  1. Yhdenvertainen, turvallinen ja ihmisläheinen Oulu
  2. Otetaan huomioon päätöksien vaikutukset ihmisiin.
  3. Pidetään Oulu vetovoimaisena tulevaisuudessakin.